Gårds- og slektshistorien for Eidanger

Fra 1814 til 1980

av Per Chr. Nagell Svendsen

Søk i boka:Gårdsnummer 43: Eidanger prestegård
Eidanger prestegård (grnr. 43, brnr. 1)
Prestegårdsskogen (grnr. 43, brnr. 2)
Bjørndalen (grnr. 43, brnr. 3)
Øvald (grnr. 43, brnr. 5)
Rønningen (grnr. 43, brnr. 6)
Kåsa (grnr. 43, brnr. 12)
Flata (grnr. 43, brnr. 14)
Stusrød (grnr. 43, brnr. 23)
Skuggen (grnr. 43, brnr. 24)
Fagerli (Åsen) (grnr. 43, brnr. 25)
Dreierrønningen (grnr. 43, brnr. 26)
Prestesetre (grnr. 43, brnr. 29)
Ulverød (grnr. 43, brnr. 61)
Bjørbekk (grnr. 43, brnr. 67)
Smøkkerød (grnr. 12 og 13, brn. 3 og 2)
Husmenn og festere under Eidanger prestegård
Gårdsnummer 44: Valler
Søndre Valler (grnr. 44, brnr. 1)
Nordre Valler (grnr. 44, brnr. 2)
Vestløkken (grnr. 44, brnr. 3)
Slettene (grnr. 44, brnr. 4)
Slettene (grnr. 44, brnr. 5)
Slettene (grnr. 44, brnr. 6)
Slettene (grnr. 44, brnr. 7)
Slettene (grnr. 44, brnr. 8 og 9)
Slettene (Myre) (grnr. 44, brnr. 10)
Slettheim (grnr. 44, brnr. 12)
Solhaug (grnr. 44, brnr. 16)
Vallerheim (grnr. 44, brnr. 59)
Husmenn under Valler
Gårdsnummer 45: Bjørketvedt
Bjørketvedt (grnr. 45, brnr. 1 og 2)
Bjørketvedt (grnr. 45, brnr. 3 og 4)
Bjørketvedt (grnr. 45, brnr. 5)
Sanna (grnr. 45, brnr. 6 og 10)
Rønningen (grnr. 45, brnr. 7)
Sanna (grnr. 45, brnr. 8)
Sanna (grnr. 45, brnr. 9)
Bjørketvedt (grnr. 45, brnr. 11)
Husmenn og festere under Bjørketvedt
Gårdsnummer 46: Bjørntvet
Bjørntvet (grnr. 46, brnr. 1)
Tolleskogen (grnr. 46, brnr. 2)
Nordre Hvalstad (grnr. 46, brnr. 3 og 36)
Grønli (grnr. 46, brnr. 5)
Rønningen (Øvre Frednes) (grnr. 46, brnr. 6)
Søndre Hvalstad (Spidsløkken) (grnr. 46, brnr. 9 og 70)
Sundjordet (grnr. 46, brnr. 13)
Myre (Myrene) (grnr. 46, brnr. 16)
Rydningen (grnr. 46, brnr. 18)
Bøe (Myrene) (grnr. 46, brnr. 19)
Rønningen (grnr. 46, brnr. 20)
Lund (grnr. 46, brnr. 21)
Myrene (Bjørntvedtmyrene) (grnr. 46, brnr. 22)
Øyenkastet (grnr. 46, brnr. 37)
Olberg (grnr. 46, brnr. 41)
Anovold (grnr. 46, brnr. 55)
Husmenn og festere under Bjørntvet
Gårdsnummer 47: Skrukkerød med Jønholt
Skrukkerød (grnr. 47, brnr. 1)
Nedre Jønholt (grnr. 47, brnr. 2)
Øvre Jønholt (grnr. 47, brnr. 3)
Østerli (grnr. 47, brnr. 8)
Fagerheim (grnr. 47, brnr. 9)
Husmenn og festere under Skrukkerød med Jønholt
Gårdsnummer 48: Gata
Gata (grnr. 48, brnr. 1)
Husmenn under Gata
Gårdsnummer 49: Flåtten
Flåtten (grnr. 49, brnr. 1)
Husmenn og festere under Flåtten
Gårdsnummer 50: Nordre Tveten
Nordre Tveten (grnr. 50, brnr. 1)
Nyhus (grnr. 50, brnr. 2)
Lille Tveten (grnr. 50, brnr. 3)
Vestre Tveten (grnr. 50, brnr. 4)
Østre Tveten (grnr. 50, brnr. 6)
Nordre Rød (grnr. 50, brnr. 7)
Asalund (grnr. 50, brnr. 8)
Pasa (grnr. 50, brnr. 10)
Solvang (grnr. 50, brnr. 12)
Husmenn og festere under Nordre Tveten
Gårdsnummer 51: Søndre Tveten
Søndre Tveten (grnr. 51, brnr. 1)
Solheim (grnr. 51, brnr. 2)
Ekeli (Løkka) (grnr. 51, brnr. 3)
Vestre Nystrand (grnr. 51, brnr. 5)
Enger (grnr. 51, brnr. 25)
Løkka (grnr. 51, brnr. 53)
Husmenn og festere under Søndre Tveten
Gårdsnummer 52: Hovholt
Hovholt (grnr. 52, brnr. 1)
Hovet (grnr. 52, brnr. 2)
Hovholt (grnr. 52, brnr. 3)
Grønli (grnr. 52, brnr. 4)
Husmenn og festere under Hovholt
Gårdsnummer 53: Stridsklev
Stridsklev (grnr. 53, brnr. 1)
Stridsklev (Vestjordet) (grnr. 53, brnr. 2)
Husmenn og festere under Stridsklev
Gårdsnummer 54: Kleven
Raskenlund (Kleven) (grnr. 54, brnr. 1)
Kikut (grnr. 54, brnr. 2)
Klevstrand (grnr. 54, brnr. 3)
Husmenn og festere under Kleven
Gårdsnummer 55: Gunneklev
Gunneklev (grnr. 55, brnr. 1)
Gunneklev (grnr. 55, brnr. 2)
Gunneklev (grnr. 55, brnr. 3)
Gunneklev (grnr. 55, brnr. 4)
Geitekleven (grnr. 55, brnr. 5)
Husmenn og festere under Gunneklev
Gårdsnummer 56: Herøya
Herøya (grnr. 56, brnr. 1)
Løkken (grnr. 56, brnr. 2)
Rødningen (grnr. 56, brnr. 3)
Nyrønningen (grnr. 56, brnr. 4)
Herøya (grnr. 56, brnr. 5)
Herøya (grnr. 56, brnr. 6)
Herøya (grnr. 56, brnr. 7)
Berglund (grnr. 56, brnr. 8)
Kåsa (grnr. 56, brnr. 9)
Kåsa (grnr. 56, brnr. 10)
Fjæra (grnr. 56, brnr. 11)
Herøya (Gården) (grnr. 56, brnr. 12)
Herøya (Vestre Gården) (grnr. 56, brnr. 13)
Fogteplassen (grnr. 56, brnr. 14)
Nordre Tangen (grnr. 56, brnr. 15)
Søndre Tangen (grnr. 56, brnr. 17)
Vestvold (grnr. 56, brnr. 19)
Herøya (grnr. 56, brnr. 20)
Kuletangkåsa (grnr. 56, brnr. 21)
Østvold (grnr. 56, brnr. 22)
Granli (grnr. 56, brnr. 25)
Husmenn og festere under Herøya
Gårdsnummer 57: Skrapeklev
Skrapeklev (grnr. 57, brnr. 1)
Hagen (grnr. 57, brnr. 2)
Husmenn og festere under Skrapeklev
Gårdsnummer 58: Ørstvet
Versvik (grnr. 58, brnr. 1)
Ørstvet (grnr. 58, brnr. 2)
Ørstvet (grnr. 58, brnr. 3)
Kåsene (grnr. 58, brnr. 4 og 9)
Ørstvet (grnr. 58, brnr. 7)
Ørstvetøya (grnr. 58, brnr. 8)
Plassen (Ørerydningen) (grnr. 58, brnr. 11)
Husmenn og festere under Ørstvet
Gårdsnummer 59: Mule
Mule (grnr. 59, brnr. 1)
Mule Varde (grnr. 59, brnr. 3)
Husmenn og festere under Mule
Gårdsnummer 60: Skjelsvik
Skjelsvik (grnr. 60, brnr. 1)
Tangen (grnr. 60, brnr. 2)
Kloppejordet (grnr. 60, brnr. 3)
Kåsa (grnr. 60, brnr. 4)
Brånen (grnr. 60, brnr. 5)
Skjelsvik (grnr. 60, brnr. 6)
Løvsjø (grnr. 60, brnr. 7)
Strandly (grnr. 60, brnr. 8)
Skoglund (grnr. 60, brnr. 9)
Furulund (grnr. 60, brnr. 10 og 11)
Husmenn og festere under Skjelsvik
Gårdsnummer 61: Hvalen
Hvalen (grnr. 61, brnr. 1)
Hvalen (grnr. 61, brnr. 2)
Løkken (grnr. 61, brnr. 4)
Hvalen (grnr. 61, brnr. 5)
Hvalen (grnr. 61, brnr. 6)
Rønningen (grnr. 61, brnr. 7)
Saltbodåsen (grnr. 61, brnr. 8)
Gjærstad (grnr. 61, brnr. 11)
Hvalen (grnr. 61, brnr. 26)
Husmenn og festere under Hvalen
Gårdsnummer 62: Søndre Rød
Søndre Rød (grnr. 62, brnr. 1)
Søndre Rød (grnr. 62, brnr. 2)
Husmenn og festere under Søndre Rød
Gårdsnummer 63: Søndre Ås
Søndre Ås (grnr. 63, brnr. 1)
Søndre Ås (Nedre Ås) (grnr. 63, brnr. 2)
Søndre Ås (grnr. 63, brnr. 3)
Søndre Ås (Lien) (grnr. 63, brnr. 4)
Søndre Ås (grnr. 63, brnr. 5)
Søndre Ås (grnr. 63, brnr. 6)
Søndre Ødegården (grnr. 63, brnr. 9)
Nordre Ødegården (grnr. 63, brnr. 10)
Kåsa (grnr. 63, brnr. 11)
Husmenn under Søndre Ås
Gårdsnummer 64: Nordre Ås
Nordre Ås (grnr. 64, brnr. 1)
Nordre Ås (grnr. 64, brnr. 2)
Nordre Ås (Myren) (grnr. 64, brnr. 3)
Skjellbukta (grnr. 64, brnr. 4)
Stranden (grnr. 64, brnr. 7)
Sommerlyst og Orskog (grnr. 64, brnr. 8 og 14)
Husmenn under Nordre Ås
Gårdsnummer 65: Nordre Grava
Nordre Grava (grnr. 65, brnr. 1)
Nordre Grava (grnr. 65, brnr. 2)
Nordre Grava (grnr. 65, brnr. 3)
Ødegården (grnr. 65, brnr. 5)
Ødegården (grnr. 65, brnr. 6)
Saltboden (grnr. 65, brnr. 7)
Ødegården (grnr. 65, brnr. 9)
Solhaug (grnr. 65, brnr. 13)
Husmenn under Nordre Grava
Gårdsnummer 66: Søndre Grava
Søndre Grava (grnr. 66, brnr. 1)
Gravastranden (grnr. 66, brnr. 2)
Hagejordet (grnr. 66, brnr. 3)
Åsen (grnr. 66, brnr. 4)
Gravastrand (grnr. 66, brnr. 5)
Husmenn under Søndre Grava
Gårdsnummer 67: Øvre Lunde
Øvre Lunde (grnr. 67, brnr. 1)
Rødningen (grnr. 67, brnr. 2)
Øvre Lunde (grnr. 67, brnr. 3 og 5)
Hagen (grnr. 67, brnr. 4)
Trollhaug (grnr. 67, brnr. 7)
Bjørkelund (grnr. 67, brnr. 13)
Husmenn under Øvre Lunde
Gårdsnummer 68: Nedre Lunde
Nedre Lunde (grnr. 68, brnr. 1)
Husmenn under Nedre Lunde
Gårdsnummer 69: Heistad
Heistad (grnr. 69, brnr. 1)
Ytre Heistad (grnr. 69, brnr. 2)
Heistad (grnr. 69, brnr. 3 og 9)
Ytre Heistad (grnr. 69, brnr. 4)
Mikkelsrønningen (grnr. 69, brnr. 5)
Løkka (grnr. 69, brnr. 6)
Ekelund (Strandjordet) (grnr. 69, brnr. 8)
Brønneløkken (grnr. 69, brnr. 10)
Heistad (grnr. 69, brnr. 11)
Heistad (grnr. 69, brnr. 12)
Lille Heistad (grnr. 69, brnr. 13)
Høgeli (grnr. 69, brnr. 14)
Heistad (grnr. 69, brnr. 17)
Husmenn og festere under Heistad
Gårdsnummer 70: Skavråker
Skavråker (grnr. 70, brnr. 1)
Skavråker (grnr. 70, brnr. 2)
Skavråker (grnr. 70, brnr. 3)
Skavråker (grnr. 70, brnr. 4)
Skavråker (grnr. 70, brnr. 6)
Husmenn og festere under Skavråker
Gårdsnummer 71: Klepp
Klepp (grnr. 71, brnr. 1)
Husmenn og festere under Klepp
Gårdsnummer 72: Sølverød
Sølverød (grnr. 72, brnr. 1)
Sølverød (grnr. 72, brnr. 2)
Sølverød (grnr. 72, brnr. 3)
Husmenn og festere under Sølverød
Gårdsnummer 73: Kjørholt
Kjørholt (grnr. 73, brnr. 1)
Kjørholt (grnr. 73, brnr. 2)
Kjørholt (grnr. 73, brnr. 3)
Kjørholt (grnr. 73, brnr. 5)
Kjørholt (grnr. 73, brnr. 7)
Hitterød og Fredheim (grnr. 73, brnr. 9 og 19)
Jordsmyr (grnr. 73, brnr. 10)
Kjørholt - Solhaug (grnr. 73, brnr. 12)
Husmenn og festere under Kjørholt
Gårdsnummer 74: Bakke
Bakke (grnr. 74, brnr. 1)
Bakke (grnr. 74, brnr. 2)
Husmenn og festere under Bakke
Gårdsnummer 75: Ørvik
Ørvik (grnr. 75, brnr. 1)
Plassen (Lille Ørvik) (grnr. 75, brnr. 3)
Tangen (grnr. 75, brnr. 4)
Husmenn og festere under Ørvik
Gårdsnummer 76: Dalen
Dalen (grnr. 76, brnr. 1)
Husmenn og festere under Dalen
Gårdsnummer 77: Skjegge
Skjegge (grnr. 77, brnr. 1 og 3)
Stubbekåsa (grnr. 77, brnr. 2 og 4)

Tillegg:
Sagn fra Eidanger
Sølvskatten 1816 for Eidanger
Folketellinger
Folketall
Bebyggelsen i Eidanger
Register over gårder, bruk, husmannsplasser og festetomter

Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 3. - Porsgrunn 1984
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen