Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Slettene (Myre)

Gårdsnummer 44, bruksnummer 10

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette bruket hørte fram til 1874 med til løpenummer 111c (senere bruksnummer 6). Den 4. juni dette året ble løpenummer 111g (denne eiendommen) fraskilt med en skyld på 4 skilling og solgt til lensmann Anders Gunnuldsen.

Lensmann Gunnuldsen eide senere en del av Myrene under Bjørntvet (bruksnummer 16). Midt på 1880-tallet solgte han dette bruket og kjøpte gården Flåtten. Slettene ble solgt sammen med Myrene. Bruket eides i en kort periode av Simon Thorbjørnsen Aslaksen, Chr. Olsen og Ole Larsen Haugen. Senere ble Slettene solgt til Carl Hobusch.

I matrikkelen av 1889 fikk eiendommen under Valler bruksnummer 10. Skylden på bruket ble samme år revidert til 19 øre.

Carl Hobusch (ført 1843) kom fra Tyskland. Han var gift med Petra Augusta Kristiansen (født 1846) fra Kragerø.
Carl og Augusta hadde disse barna:

  1. Henrik, født 1876 i Langesund
  2. Henriette Sofie, født 1878
  3. Lovise, født 1880 i Larvik

Familien var tidligere bosatt på Skrukkerød. Under folketellingen i år 1900 var Charlotte Krätzel (født 1894) midlertidig bosatt på Slettene eller «Myhre» som eiendommen ble kalt. Hun var datterdatter av eierne.

Carl Hobusch var murer ved siden av at han drev det lille bruket. Omkring 1905 solgte han eiendommen til Ole Nilsen. Han eide også bruksnummer 16, Myrene, under Bjørntvet.

Skjøte på eiendommene gikk senere over til brødrene Myhra i Porsgrunn. De solgte i 1917 denne eiendommen og bruksnummer 16, Myrene, under Bjørntvet til Martin Mathisen.

I 1920 gikk eiendommene over til Johan Nyhus for 28 000 kroner. Johan Nyhus (født 1875) var gift med Anna Marie Mathisen. Familien bosatte seg på Myrene (bruksnummer 16 under Bjørntvet).

Johan Nyhus skjøtet i 1947 eiendommen Slettene over på Eidanger kommune for 10 000 kroner. Senere er det fraskilt to tomter.

Utdrag (s. 74) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen