Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Sommerlyst og Orskog

Gårdsnummer 64, bruksnummer 8 og 14

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1921 ble bruksnummer 8, Sommerlyst, skilt ut fra Skjellbukta (bruksnummer 4). Det fraskilte bruket fikk en skyld på 8 øre og ble solgt til Carl Severin Helgesen for 1000 kroner.

Carl Severin Helgesen (1886-1967) var sønn av Carl Helgesen og Jensine Jensen i Larvik. I 1910 giftet han seg med en søsterdatter av eierne til Skjellbukta, Johanne Mathilde Nilsen Linna (1886-1977). Hun var datter av styrmann Jørgen Nilsen og Marie Jacobsdatter.
Carl Severin og Johanne Mathilde var barnløse, men de hadde ei pleiedatter: Oline, født 1915 på Borøya ved Tvedestrand.

Det ble i 1921 bygd våningshus på Sommerlyst, og Carl Severin og Johanne Mathilde Helgesen bosatte seg på stedet. Uthusene ble satt opp i 1927, og fjøset ble tilbygd i 1938.

I 1935 kjøpte Carl Severin Helgesen bruksnummer 14, Orskog, med en skyld på 54 øre for 3300 kroner. Denne eiendommen ble også fraskilt Skjellbukta. Det samlede bruket hadde etter dette en skyld på 62 øre.

På begynnelsen av 1950-tallet bestod det dyrkede jordbruksarealet av 40 dekar leirmold og sandmold. Utmarka var på 6 dekar. På bruket var det 1 ku og 20 høner.
Eierne satset på fruktdyrkning. De hadde dessuten en rik blomsterhage. Til eiendommen hørte en 350 meter lang strandlinje mot Frierfjorden.

Det ble i 1960 avholdt en liten skylddeling på bruket. Bruksnummer 21, Fagertun, ble skilt ut fra Orskog med en skyld på 2 øre. Fem år senere ble bruksnummer 25, Sveinsbu, også skilt ut fra Orskog.

Etter Carl Severin og Johanne Mathilde Helgesens død gikk hjemmelen til eiendommene, Sommerlyst og Orskog, i 1979 til pleiedatteren, Oline Widding Frivold. Hun skjøtet dem samme år over til Porsgrunn kommune for til sammen 260 000 kroner. Sommerlyst var da på 16 490 m², mens Orskog dekket et areal på 29 820 m².

Utdrag (s. 463-464) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen