Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Søndre Grava

Gårdsnummer 66

av Per Chr. Nagell Svendsen

Gravastrand

Denne plassen ble ryddet på begynnelsen av 1700-tallet. Den første kjente husmannen på Gravastrand het Christen Eriksen. Han var gift med Ingeborg Tjøstelsdatter.
Kjente barn:

  1. Ole, født 1764
  2. Marthe, født 1767
  3. Jon, født 1770
  4. Ingeborg, født 1776

Christen Eriksen var husmann på Gravastrand i 1760-årene. Omkring 1770 flyttet han til Skavråker.


Den neste kjente husmannen på plassen het Erik Hansen. Han var gift med Aaste Halvorsdatter.
Kjente barn:

  1. Hans, født 1784
  2. Inger, født ca. 1788 - død 1865. Gift første gang med Isach Hansen (1789-1826).
    Gift andre gang 1829 med Johannes Sørensen (ca. 1803-1839). Bosatt på Gravastranden (bruksnummer 2).

Erik Hansen brukte plassen i 1780-årene.


Amund Pedersen Aas (1825-1880) var husmann på Gravastrand i 1860-70-årene. Etter hans død overtok enken, Maren Anundsdatter (1822-1883), bruket. Amund Pedersen eide i en periode en del av Søndre Ås (senere bruksnummer 2). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Maren Anundsdatter brukte plassen til sin død. Husene på plassen tilfalt da sønnen, Peder Amundsen, for en løsningssum på 600 kroner. Dessuten skulle han betale sin søster, Birthe Christine Amundsdatter, kroner 76,97. Peder Amundsen bosatte seg senere på Kåsa under Skjelsvik (bruksnummer 4). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

I år 1900 ble plassen solgt til selveie. (Se bruksnummer 5, Gravastrand.)

Utdrag (s. 500) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen