Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Skuggen

Gårdsnummer 43, bruksnummer 24

av Per Chr. Nagell Svendsen

Lars Arnesen var opprinnelig husmann under Stusrød. Han ryddet senere Skuggen. Navnet på plassen fører tankene hen på et skyggefullt sted. Dette visstnok mest på grunn av den tette skogen.

I 1846 fikk Lars Arnesen Ragnhildrød åremålsseddel fra Severin Løvenskiold på plassen «Skuggen». Løvenskiold eide på den tiden en del av Prestegårdsskogen (senere bruksnummer 2). Han leide bort plassen mot en årlig avgift på 60 skilling.

Lars Arnesen (ca. 1800-1859) kom fra Kvelde. Han var gift med Karen Pedersdatter (ca. 1800-1859).
Lars og Karen hadde disse barna:

  1. Karen Marie, født 1829. Gift 1855 med Gullik Johnsen (født 1825) fra Siljan. Oppholdt seg på Sandøya. Sønn av John Jacobsen, Hellemyr.
  2. Arne, født 1833 - død 1899. Gift 1854 med enke Birthe Kirstine Amundsdatter Siljan (1810-1886). Datter av Amund Nilsen Lillegaarden. Bosatt på Siljan (bruksnummer 1), senere på Hugstet under Siljan og Plassen under Kjendalen (bruksnummer 2).
  3. Maren Pernille, født 1836. Gift 1861 med arbeidsmann Ole Paulsen (1823-1908). Sønn av Paul Helgesen Herre fra Bamble.
  4. Anne Kirstine, født 1841. Gift første gang 1863 med Johan Isaksen (født 1839). Sønn av Isach Knudsen Løvøen.
    Gift andre gang 1874 med Anders Halvorsen Grava. Sønn av Halvor Christoffersen Wiersdalen. Bosatt på Nordre Grava (bruksnummer 3).

Lars Arnesen døde ved en ulykke. Han var på vei over isen med ei tørrgran på aksla. På den glatte isen gled han og fikk stokken over halsen. Det gikk som det står i kirkeboken: «Han slog sig aldeles død.»

En ser i «Fattigvæsenets protokoll» at det ble bevilget 12 spesidaler til Lars Arnesens enke til livets opprettholdelse for seg og sine barn. Hun døde ut på høsten samme år.

Huset som de bodde i, var ganske lite. Det hadde bare ett rom og et lite sidebygg med plass for ei ku. Huset stod på stabber og var torvtekt på taket. Det står nå på Oklungen og er en del ombygd.


Etter Lars og Karens død gikk plassen over til svigersønnen, Ole Paulsen. Ole Paulsen (1823-1908) giftet seg i 1861 med Maren Pernille Larsdatter (født 1836). Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet. - Ole Paulsen arbeidet mye som tømmerhogger.

Skuggen ble ved en skylddeling i 1887 skilt ut fra løpenummer 109a (senere bruksnummer 1) med en skyld på 1 ort og 14 skilling. Skjøte gikk samme år fra Kirkedepartementet til Haukeraas Brug for 3010 kroner.

Matrikkelen som utkom i 1889, gav løpenummer 109bb, Skuggen, bruksnummer 24. Skylden ble revidert til 75 øre. Haukeraas Brug eide på samme tid også Stusrød (bruksnummer 23).

Etter at plassen ble fraflyttet, har det ikke vært drevet noen egentlig jordbruksvirksomhet på Skuggen. Haukeraas Brug kjøpte eiendommen for skogens skyld. Det fortelles at det høyet som var å slå, ble brukt av folkene på Haukelia under Oklungen. De hadde en stri tørn med å få avlingen opp den bratte lia.

I 1894 fikk Andreas og Erik Isakssønner Lunde skjøte på Skuggen og bruksnummer 6 under Nordre Lunde, Gudsfred, for 2000 kroner. Samtidig kjøpte de sammen med Isak Isaksen Lunde og Betzy Lunde (førstnevntes hustru) et skogstykke, bruksnummer 9 under Prestegården (tidligere løpenummer 109m), fra Haukeraas Brug.

Hjemmelen til Erik Isaksen Lundes halvdel i Skuggen gikk i 1903 over til Isak Isaksen Lunde for 2000 kroner. Senere gikk hjemmelen til Andreas og Betzy Lundes eiendommer under Prestegården til Isak Andreassen Lunde som eneste arving. Da Isak I. Lunde og hustru Maren døde, gikk hjemmelen over til deres arvinger: Isak, Margit, Knut og Einar Lunde.

Utdrag (s. 32-33) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 3. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen