Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Østerli

Gårdsnummer 47, bruksnummer 8

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen hørte tidligere inn under Nedre Jønholt (senere bruksnummer 2). I 1889 kjøpte skipsreder Jørgen C. Knudsen jordeiendommen som hørte til dette bruket.

I 1897 ble bruksnummer 8, Østerli, fraskilt denne eiendommen. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 29 øre og ble gitt som gave til den eldste sønnen, Finn C. Knudsen. Gaven ble verdsatt til 2800 kroner. Giveren forbeholdt seg fri vei fra øvre Frednes over Østerli til Hauges gate.

Den nye eieren bygde hus på Østerli. Han flyttet senere inn sammen med sin kone og deres førstefødte sønn.

Finn Christian Knudsen (1868-1955) var gift med Marie Duchesne (1871-1901). Begge ektefellene var født i Porsgrunn.
Finn Christian og Marie hadde disse barna:

  1. Eivind Duchesne, født 1896
  2. Jørgen Christian, født 1899

Under folketellingen i år 1900 bodde det ei tjenestejente på Østerli. Hun het Ingeborg Olea Lauritsen (født 1881 i Solum) og hjalp til med arbeidet i huset. Finn C. Knudsen var skipsingeniør av utdannelse. Han var svært interessert og engasjert politisk. I periodene 1905-10 og 1917-19 satt han som medlem av herredsstyret i Eidanger som representant for partiet Høyre. De vel fem siste årene fungerte Knudsen som ordfører. I 1910 ble han valgt inn i det første styret for Eidanger trygdekasse.

I andre bind av «Porsgrunns historie» skriver Joh. N. Tønnessen blant annet følgende om Finn C. Knudsen (side 582):

«Knudsen spilte i det hele en fremtredende rolle i byens forretningsliv og offentlige liv, det var nesten ikke det foretagende hvor han ikke var interessert. For kortere eller lengre tid var han direktør i Eidanger Sparebank, Skiensfjordens Kreditbank, Franklin, Baker & Co., Buxerselskapet, medlem av eller formann i direksjonen for Traag Iscompagnie, Bratsberg Bruk, Norsk Metalverk, som han fikk reorganisert i 1926. Også utenfor byen strakte hans interesser seg, fra Værdalsbruket i Trøndelag til Borregaard. I Eidanger var han flere år ordfører og etter byutvidelsen 1920 stadig medlem av Porsgrunn bystyre, 1922-24 stortingsmann, og ellers med i en utallighet av offentlige styrer og komiteer. Hertil kom hans fremtredende plass i norsk lystseilas, og han var en av Urædds beste støtter: det skyldes vesentlig ham at klubben fikk sin idrettsplass.»

Nevnes må også de to bøkene Finn C. Knudsen samlet stoff til og fikk skrevet: «Eidanger - Porsgrund» og «Gjerpen - Porsgrund». Bøkene ble gitt ut i henholdsvis 1932 og 1948. De ble forfattet som et ledd i arbeidet for å vekke interesse for byens historie og inneholder stoff om Porsgrunns hus og folk ned gjennom tidene.

Ved byutvidelsen i begynnelsen av 1920-årene ble også Østerli lagt inn under Porsgrunn kommune. (Les mer om familien Knudsen under Rønningen, bruksnummer 6 under Bjørntvet).

Utdrag (s. 158-159) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen