Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Søndre Ås

Gårdsnummer 63, bruksnummer 6

av Per Chr. Nagell Svendsen

Løpenummer 157f (denne eiendommen) ble skilt ut fra løpenummer 157a (senere bruksnummer 1) i 1860 med en skyld på 4 ort og 10 skilling. Året etter fikk Amund Pedersen skjøte på det fraskilte bruket fra sin far, Peder Amundsen, for 1475 spesidaler.

Amund Pedersen (1825-1880) giftet seg i 1852 med Maren Anundsdatter (1822-1883). Hun var datter av Anund Ingebrigtsen Skjelsvik.
Amund og Maren hadde disse barna:

  1. Karen Margrethe, født 1852 - død 1912. Husholderske. Ugift. Bosatt på Sandøya.
  2. Anna Olalia, født 1854. Gift 1878 med enkemann, kaptein Peder Olsen (født 1845). Sønn av Ole Pedersen Skavrager.
  3. Peder, født 1856 - død ca. 1908. Gift første gang 1886 med Maren Andrea Jørgensdatter (1863-1886) fra Langesund i Bamble.
    Gift andre gang 1895 med Ingeborg Andrea Carlsdatter (født 1860). Datter av Carl Hansen Saltboden. Bosatt på Gravastrand under Søndre Grava (se «Husmenn og festere»), senere på Kåsa under Skjelsvik (bruksnummer 4).
  4. Marianne, født 1858. Gift med Nils Severinsen fra Herre. Bosatt på Herre i Bamble.
  5. Mette Sophie, født 1861
  6. Ida Nicoline, født 1864
  7. Mette Sophie, født 1865
  8. Birthe Chrstine, født 1868

I 1865 ble det foretatt en beskrivelse av alle gårdsbrukene i Eidanger herred. Denne herredsbeskrivelsen viser at Amund Pedersens eiendom var på 24 mål åker og dyrket eng. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ¾ tønne havre, 3/16 tønne bygg, 1/8 tønne hvete og 2 tønner poteter. Avlingen viste 6 fold havre, 8 fold bygg, 7 fold hvete og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 25 skippund høy.
På gården var det 2 kyr og 1 sau. Dyrene hadde en havnegang som ble regnet å være tilstrekkelig stor. - Det hørte noe skog med til eiendommen, men bare til eget bruk.
Gården lå 1/8 mil fra hovedveien og sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Det hørte en halvpart av en fiskegrunn med til eiendommen. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sitt arbeid, å heve skylden på eiendommen til 4 ort og 13 skilling.

I 1870 solgte Amund Pedersen bruket til et søskenbarn, Amund Olsen, for 800 spesidaler. Den samme Amund Olsen kjøpte også løpenummer 157a (senere bruksnummer 1) av sin tante, Oline Marie Pedersdatter. De to eiendommene er senere blitt drevet sammen. (Se bruksnummer 1.)

Etter salget flyttet Amund Pedersen sammen med sin familie til Gravastranden under Søndre Grava. (Se «Husmenn og festere».)

Det ble i 1883 holdt en skylddelingsforretning på bruket. Da ble løpenummer 157i (senere bruksnummer 8), Lien, skilt ut med en skyld på 9 skilling. Det fraskilte bruket ble solgt til Niels Thomassen.

Den nye matrikkeloversikten som utkom ved årets utløp i 1889, gav løpenummer 157f bruksnummer 6. Skylden på bruket ble samme år revidert fra 4 ort og 1 skilling til 2,29 mark.

I 1895 ble det avholdt en ny skylddelingsforretning på eiendommen. Da ble bruksnummer 12, «Fiskegrund», med en skyld på 16 øre fraskilt og solgt til Hans H. Aas. (Tinglyst i 1897.) Hans Halvorsen Aas bodde på bruksnummer 5 under Søndre Ås. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Bruksnummer 14, «Aashagen», ble fraskilt i 1905 med en skyld på 27 øre. Også denne eiendommen ble solgt til Hans Halvorsen Aas. Bruksnummer 6 hadde etter dette en gjenværende skyld på 1,86 mark.

Amund Olsen bodde på bruksnummer 1. I 1905 solgte han eiendommen sin (dette bruket og bruksnummer 1) til en sønn, Arnt Christian Aas, for 6000 kroner. Familien tok bolig på bruksnummer 1. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Utdrag (s. 434-435) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen