Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Herøya

Gårdsnummer 56, bruksnummer 7

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skyldsetning i 1862 ble løpenummer 134i (denne eiendommen) fraskilt løpenummer 134a (senere bruksnummer 1). Det fraskilte bruket fikk en skyld på 20 skilling. Hans Hansen eide og drev hovedbølet «Hærøen». Dagen etter skylddelingen solgte han det fraskilte bruket til Aasold Johnsen for 153 spesidaler.

Aasold Johnsen overtok farsgården på Gunneklev (senere bruksnummer 3). Der bodde han sammen med familien sin. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Eiendommen på Herøya ble drevet som et underbruk av Gunneklev.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at den omtrentlige størrelsen av «Hærøen»s åker og dyrkede eng var 14¾ mål. Det hørte ikke med noen utslått eller fjellslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ½ tønne havre, 1/8 tønne bygg, 1/8 tønne hvete og 1 tønne poteter. Avlingen viste 4 fold havre, 7 fold bygg, 6 fold hvete og 5 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 8 skippund høy.
På bruket var det 6 sauer. Dyrene hadde ingen havnegang. - Det hørte ingen skog med til eiendommen.
Bruket lå nær den rodelagte veien og ved sjøen. Det var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo i sitt arbeid å sette skylden opp til 1 ort og 3 skilling.

Ved årets utgang i 1889 utkom en ny matrikkeloversikt. I denne fikk løpenummer 134i, «Hærøen», bruksnummer 7 under gårdsnummer 56. Skylden på bruket ble samme år revidert fra 20 skilling til 63 øre. Martin Halvorsen ble oppført som bruker av eiendommen.


I 1903 ble bruket under Herøya solgt fra arvingene etter Aasold Johnsen til Oluf Nilsen Gunneklev for 680 kroner. Oluf Nilsen bodde sammen med sin familie på bruksnummer 3 under Gunneklev. (Sleksoversikten er tatt med under dette bruket.) Eiendommen på Herøya ble således fortsatt drevet som et underbruk av Gunneklev.

Oluf Nilsen skjøtet i 1929 denne eiendommen og eiendommen under Gunneklev over på Dagfinn Henriksen og Halvor Bolkesjø for 66 500 kroner. Året før hadde Henriksen og Bolkesjø kjøpt bruksnummer 24, Mellemrønningen, og bruksnummer 74, Nyrønningen, for 45 000 kroner. Begge de to sistnevnte brukene var skilt ut fra bruksnummer 3, Rødningen.

Halvor Bolkesjø fikk i 1941 skjøte på Dagfinn Henriksens andel av bruksnummer 7, 24, 57 og 74 under Herøya og bruksnummer 3, 42, 43, 44 og 45 under gårdsnummer 55, Gunneklev, for 42 500 kroner. Senere samme år skjøtet han bruksnummer 7, 24 og 74 under Herøya og bruksnummer 3, 42 og 43 under Gunneklev over på A/S Rjukanfos for 180 000 kroner. I 1949 ble disse eiendommene sammenføyd med bruksnummer 1 til Herøya byområde.

Utdrag (s. 283) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen