Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Slettheim

Gårdsnummer 44, bruksnummer 12

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen ble fraskilt bruksnummer 6, Slettene, i 1897. Bruket fikk en skyld på 1,87 mark og ble solgt til Edvard Hansen. Hansen drev slakterforretning i Porsgrunn og forpaktet de første årene bruket bort til Kristian Kristensen.

Kristian Kristensen (født 1840) kom fra Ramnes i Vestfold. Han var gift med Aaste Halvorsen (1849-1902) fra Sauherad.
Kristian og Aaste hadde disse barna:

 1. Marie, født 1889 i Holla
 2. Thora, født 1892 i Nes på Romerike

Det ble bygd nytt våningshus og uthus på Slettheim etter at Edvard Hansen hadde kjøpt eiendommen. Kristian Kristensen forpaktet bruket til 1917. Han drev som «kjørekarl og gaardsarbeider». Kona, Aaste Kristensen, arbeidet som budeie.


Eieren av bruket, Edvard Hansen, drev altså som slakter. I 1899 ble forretningsgården hans i Porsgrunn, Storgaten 128, rammet av en storbrann. Trebygningen brant ned til grunnen, og det ble bygd opp en murgård. Hansen solgte bygården i 1917 til Porsgrunds Handelsbank og flyttet sammen med sin familie til Myrene.

Edvard Hansen (1854-1932) var gift med Kristine Hansen.
Edvard og Kristine hadde disse barna:

 1. Ester Alfhild. Gift med porselensmaler Jørgen Olsen.
 2. Kåre Sverre. Gift med Camilla.
 3. Ruth, født 1888. Gift med kontorsjef P. Albom fra Porsgrunn.
 4. Bjarne. Slakter.
 5. Hjørdis Gift med Helge Helland fra Porsgrunn.
 6. Edith. Gift med Victor Young Halvorsen fra Porsgrunn.

Etter Edvard Hansens død gikk eiendommen over til Per Versvik. Han solgte i 1942 Slettheim til Herøya elektrokjemiske fabrikker. I 1948 ble bruket solgt til Harald Stavdal for 36 000 kroner.


Harald Stavdal (født 1912) er sønn av Anders O. Stavdal og Marie Olsen. Han giftet seg i 1943 med Marie Ørnen (født 1913).
Harald og Marie har disse barna:

 1. Thor Arvid, født 1947
 2. Grethe, født 1951

Det dyrkede jordbruksarealet var i 1953 på 53 dekar (myrjord og mold). På gården var det dette året 1 hest, 1 ku, 21 griser og 40 høner.

I 1954 ble det holdt en skylddeling på eiendommen. Bruksnummer 53 ble da fraskilt med en skyld på 84 øre og solgt til Hans Sneltvedt for 14 000 kroner. Sneltvedt eide også bruksnummer 6, Slettene. Den gjenværende skylden på Slettheim ble etter denne skylddelingen redusert til 1,03 mark.

Etter mannens død ble enken, Marie Stavdal, gitt uskiftebevilling. I 1961 gikk skjøte på bruket over til Andreas Sneltvedt for 51 000 kroner mot beboelsesrett for Marie Stavdal.


Andreas Sneltvedt (født 1930) er sønn av Hans Sneltvedt på bruksnummer 1 under Bjørntvet. Han giftet seg i 1951 med Nelly Elida Ringstad (født 1929). Hun er datter av Hans og Emma Ringstad i Ulsteinvik.
Andreas og Nelly Elida har disse barna:

 1. Hans, født 1952. Gift med Hilde Skauli fra Porsgrunn. Bosatt i Porsgrunn.
 2. Øyvind, født 1954. Gift med Rigmor Holm fra Glomfjord i Nordland. Bosatt i Porsgrunn.

Andreas Sneltvedt fikk året etter at han hadde overtatt Slettheim, skjøtene på bruksnummer 6 og 53 under Valler. Sneltvedt satt dermed som eier av det opprinnelige bruksnummer 6, Slettene, under Valler. I 1962 fikk han dessuten skjøte på bruksnummer 1 under Bjørntvet som forskudd på arv.

Utdrag (s. 75-76) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen