Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Berglund

Gårdsnummer 56, bruksnummer 8

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, løpenummer 134k, ble ved en skylddelingsforretning i 1884 skilt ut fra løpenummer 134d og h (senere bruksnummer 4) med en skyld på 1 ort og 13 skilling. Skjøtet ble overdratt fra enke Karen M. Halvorsdatter til Halvor Halvorsen Gunneklev for 3000 kroner.

Halvor Halvorsen (1837-1898) var sønn av Halvor Olsen Høiseth og Ingeborg Abrahamsdatter på Gunneklev. Den nye eieren levde ugift. Han bodde først på Gunneklev, men flyttet senere til Berglund.

I matrikkelen av 1889 fikk løpenummer 134k, Berglund, bruksnummer 8 under gårdsnummer 56, «Hærøen». Skylden på eiendommen ble samme år revidert fra 1 ort og 13 skilling til 1,02 mark.

Kort tid før sin død solgte Halvor Halvorsen eiendommen til Marie Johansen for 3500 kroner. Skjøtet ble datert 22. mars og tinglyst 1. april samme år.


Marie Johansen (1856-1946) var født i Holla. Hun giftet seg med Anders Johansen (født 1856) fra Sverige.
Anders og Marie hadde disse barna:

  1. Anne Pauline. Gift 1898 med byggmester Even Taraldsen fra Drangedal.
  2. Olufine, født 1887. Ugift.

Berglund hadde fram til 1928 en skyld på 1,02 mark. Det dyrkede jordbruksarealet var på 20 dekar (leirjord), den produktive skogen dekket 20 dekar, mens annen utmark utgjorde 10 dekar.

Våningshuset ble bygd i 1880-årene da Halvor Halvorsen flyttet til bruket. Uthusene var eldre. På bruket var det i 1920-årene 3 kyr, 2 ungdyr, 2 griser og 100 høner.

I 1928 ble det holdt tre skylddelingsforretninger før bruket ble solgt til A/S Rjukanfos for 80 000 kroner. Skylden på bruket var på det daværende tidspunktet redusert til 94 øre.

Etter at A/S Rjukanfos hadde overtatt bruket, ble en stor del av eiendommen lagt ut til byggetomter. Den gjenværende skylden var i 1930 redusert til 78 øre. Senere samme år ble Berglund sammenføyd med bruksnummer 1 til Herøya byområde.

Utdrag (s. 283-284) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen