Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Skavråker

Gårdsnummer 70, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1880 ble løpenummer 175d (denne eiendommen), «Skafreager nordre», fraskilt løpenummer 175a (senere bruksnummer 1). Skjøtet på 1 ort og 2 skilling av eiendommen gikk samme år fra Zacharias Olsen Skafreager til skipsbyggmester Hans Jacob Christensen for 1600 kroner. Året etter fikk Christensen skjøte på de øvrige 21 skilling av eiendommen fra Peder Andreas Amundsen for 2000 kroner.

Matrikkelen av 1889 gav løpenummer 175d bruksnummer 4. Skylden på eiendommen ble samme år revidert til 1,14 mark. Hans Christensen hadde i 1880 kjøpt løpenummer 166a, Steinbrekken. Dette bruket ble skilt ut fra Saltboden (senere bruksnummer 7 under Nordre Grava). I 1889 fikk denne eiendommen bruksnummer 5 under Skavråker. Skylden ble revidert fra 6 skilling til 12 øre.


Hans Jacob Christensen (født 1825) var sønn av Christen Jacobsen som bodde på plassen «Huuset» under Skavråker. Han giftet seg i 1888 med Maren Johanne Olsdatter (1841-1893).
Hans Jacob og Maren Johanne hadde en sønn: Severin

Hans Jacob Christensen var skipsbyggmester. På slutten av 1870-tallet bygde han to båter på Ørvik med navnene «Lynet» og «Solid». (Se mer under Ørvik, bruksnummer 1.)

I 1893 skjøtet Hans Jacob Christensen bruksnummer 4 og 5 under Skavråker over på sin sønn, Severin Christensen, for 4300 kroner. Knapt to år senere skjøtet Severin Christensen eiendommene videre til Oluf Larsen Heistad for det samme som han selv hadde gitt.
Oluf Larsen var bosatt på bruksnummer 11 under Heistad. De to bruksnumrene under Skavråker har senere vært drevet sammen med Heistad.

I 1918 ble det holdt en skylddelingsforretning på bruksnummer 4. Da ble bruksnummer 9, «Fjeldvang», skilt ut til Heistad og omegns ungdomsforening med en skyld på 2 øre. I 1931 ble bruksnummer 19, Vang, fraskilt med en skyld på 4 øre.

Det er også senere blitt fraskilt noen deler fra bruksnummer 4. Den gjenværende skylden var i 1963 på 92 øre, mens bruksnummer 5 hadde en uforandret skyld på 12 øre.

Utdrag (s. 563) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen