Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Ytre Heistad

Gårdsnummer 69, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen bestod av Trosvik og Blekebakken og grenset inn til Brevik. I 1827 hadde Jon Jacobsen Oxum kjøpt en større del av gården Heistad. Hovedbruket solgte han i 1833 til Inger Marie Holm, mens han beholdt den delen av eiendommen som lå nærmest Brevik.

Jon Jacobsen (1786-1848) var en overmåte dyktig fisker. Særlig mye tjente han på laksefiske som han drev ved Trosvik. I 1833 kjøpte han et bruk på Sandøya (senere bruksnummer 2) hvor han senere bosatte seg. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

I 1837 fikk Anders Olsen og hans kone og barn grunnseddel på jordstykket «Blegebakken» mot en årlig avgift på 6 spesidaler. Grunnherren skulle ha forkjøpsrett i tilfelle salg.

Matrikkelen av 1838 viser at løpenummer 173b, «Heiestad yttre», hadde en gammel skyld på 1 hud og 13/107 skinn. Den nye skylden ble satt til 3 ort.

Det ble i 1841 holdt en skylddeling på eiendommen. Da ble løpenummer 173e (senere del av bruksnummer 4), skilt ut til Tengel Halvorsen med en skyld på 1 ort og 8 skilling.

I 1845 ble mesteparten av bruket innlemmet i Brevik. Samme år fikk Brevik byprivilegium. Den gjenværende delen av Jon Jacobsens bruk hadde etter dette en skyld på 1 skilling.

Jon Jacobsen døde i 1848. Fem år senere fikk enken, Marthe Mathea Sørensdatter, hjemmelen til denne eiendommen og det som tidligere var lagt inn under Brevik by for 450 spesidaler.

Marthe Mathea Sørensdatter giftet seg i 1853 med malermester Torsten Halvorsen fra Brevik. Han stod da også oppført som eier og bruker av eiendommen i forbindelse med herredsbeskrivelsen av 1865. Bruket hadde ingen jord eller skog, men bestod bare av et fjell. Herredskommisjonen foreslo en uforandret skyld på 1 skilling.

I det gamle panteregisteret er det under Iøpenummer 173b tinglyst et skjøte i 1879. Dette skjøtet gikk fra Halvor Tjøstolfsens enke til sønnene Hans og Johan Halvorssønner på det av hennes avdøde manns nyoppførte hus med tomt, hage og løkke på Breviksåsen under Ytre Heistad for 600 kroner. Enken forbeholdt seg føderåd.

Den nye matrikkelen av 1889 gav løpenummer 173b bruksnummer 2 under gårdsnummer 69, Heistad. Skylden på bruket ble samme år revidert fra 1 skilling til 2 øre. Denne skylden har vært uforandret fram til vår tid.

Utdrag (s. 524-525) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen