Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Bjørntvet

Gårdsnummer 46

av Per Chr. Nagell Svendsen

I følge den mest pålitelige oppgaven over folkemengden i Eidanger før folketellingen av 1801, - manntallet av 1725, bodde det dette året til sammen 230 festere fordelt på 45 husstander på Nedre Bjørntvet. På Øvre Bjørntvet fantes det samme år to husmannsplasser, - Tolleskogen og Grønli. Begge disse plassene ble ryddet på annen halvdel av 1600-tallet.

Grønli 1

Amund Jacobsen fikk festeseddel på denne plassen av Nicolai Benjamin Aall i 1803. Det ser ut til at han var bosatt på plassen fra omkring 1797. Den neste kjente husmannen på Grønli er Ole Gundersen.

Ole Gundersen Grønli (ca. 1824-1857) var gift med Aslaug Hansine Halvorsdatter (ca. 1825-1868) fra Bø i Telemark.
Kjente barn:

 1. Halvor, født 1849 i Bø. Sjømann i 1865.
 2. Ingeborg, født 1852. Gift 1896 med arbeidsmann Herman Johnsen.
 3. Else, født 1855.
 4. Hanne Mathilde, født 1857 - død 1863.

Etter mannens død overtok enken, Aslaug Hansine Halvorsdatter, plassen. Hun brukte den til sin død i 1868. Plassen ble da nedlagt.

Grønli 2

En annen husmannsplass på Grønli var bebodd av Thor Andersen og hans familie.
Thor Andersen (født ca. 1825) var gift med Liv Olsdatter (født ca. 1820). Begge ektefellene var født i Bø i Telemark.
Kjente barn:

 1. Ole, født 1853
 2. Andreas, født 1856
 3. Elise, født 1859 - død 1859
 4. Anne Elise, født 1860

Thor Andersen var husmann med jord. Dessuten drev han med murerarbeider. Både han og kona var metodister. De flyttet senere til Skrukkerød. Det bodde en losjerende hos dem, - Johannes Andersen (født 1838 i Bø i Telemark). Han drev som bryggesjauer.

Bakken

Jens Andersen (død 1839) var gift med Anna Jensdatter.
Kjente barn:

 1. Anders, født ca. 1798.
 2. Ingeborg. Gift med Hans Ingebrethsen på Osebakken i Porsgrunn.
 3. Jertrud. Gift med Knud Hansen på Osebakken i Porsgrunn.
 4. Jens.

Skiftet etter Jens Andersen som døde i 1839, utgjorde brutto 133 spesidaler, 3 ort og 17 skilling. Etter at utgiftene var trukket fra, var det 125 spesidaler, 2 ort og 5 skilling igjen til fordeling mellom arvingene.

Det kjennes ikke til flere husmenn på Bakken.

Husmenn og festere under Øyenkastet

På Øyenkastet bodde det flere husmannsfamilier. I kirkebøkene er «Øienkastet» brukt som stedsnavn uten noen nærmere presisering.

Plass 1

Anders Olsen (ca. 1811-1891) kom fra Porsgrunn. Han var gift med Karen Arvesdatter (Rollevsdatter, Pedersdatter?) (ca. 1815-1875) fra Holla.
Kjente barn:

 1. Anne Marie, født 1841 - død 1848
 2. Marianne, født ca. 1845 - død 1849
 3. Marie Anne, født 1849 - død 1875
 4. Ole, født 1851 Sjømann.
 5. Carl Andreas, født 1854

Under folketellingen i 1865 bodde det to personer på plassen. Det var Aase Olsdatter (født ca. 1833 i Porsgrunn) og Hans Halvorsen (født 1858 i Horten). De ble begge understøttet av fattigvesenet.

Anders Olsen var husmann med jord. Han eide det senere bruksnummer 21 under Herøya, Kuletangkåsa. Plassen på Øyenkastet ble brukt til ut i 1870-årene. Den ble da nedlagt som husmannsplass og brukt som vanlig festetomt. Anders Olsen var sjømann.

Plass 2

Peder Hansen (1817-1896) var født i Porsgrunn. Han giftet seg med Anne Karine Jacobsdatter (født ca. 1812 i Gjerpen).
Kjente barn:

 1. Hans Jacob, født 1839
 2. Lars, født 1841. Gift 1870 med Berthe Oline Andrea Olsdatter (født 1845). Datter av Ole Gulliksen på plassen Ulesund under Lerstang.
 3. Johanne Dorthea, født 1844. Gift 1865 med matros Ole Bjørnsen Brekke (født 1842) fra Kviteseid. Sønn av Bjørn Olsen Litvedt.
 4. Elias, født 1851 - død 1872. Ugift.
 5. Anders, født 1854

Peder Hansen var husmann uten jord og sjøfarende. Under folketellingen i 1865 hadde familien en losjerende med navn Hans Andersen (født 1841 i Larvik). Han var styrmann.

Plass 3

Erik Jacobsen (ca. 1791-1865) var sønn av Jacob Torstensen fra Solum. Han giftet seg med Hellene Larsdatter (ca. 1787-1857).
Kjente barn:

 1. Marie, født ca. 1824 i Solum. Gift 1849 med arbeidsmann Christen Hansen (født ca. 1826 på Herre i Bamble). Sønn av Hans Christensen fra Porsgrunn.
 2. Ovaldus, født ca. 1829. Gift 1851 med Anne Karine Pedersdatter (født 1825 i Holla). Datter av Peder Isachsen.
 3. Erik Herman, født ca. 1831 - død 1850.

Etter at den første kona var død, giftet Erik Jacobsen seg i 1858 med Kirsti Jacobsdatter Skrabeklev (født ca. 1811). Hun var datter av Jacob Isachsen Gudsfred.

Hans Pedersen (ca. 1787-1850) var også husmann på «Øienkastet» under Bjørntvet.

Steinkastet

Ovaldus Eriksen (født ca. 1829) var sønn av Erik Jacobsen på Øyenkastet. Han giftet seg i 1851 med Anne Karine Pedersdatter (født 1825 i Holla).
Kjente barn:

 1. Anne Hellene, født 1853 - død 1854
 2. Erik, født 1855
 3. Petter, født 1855
 4. Herman, født 1858 Arbeidsmann. Gift 1889 med Andrea Katrine Olsdatter.
 5. Andreas, født 1860. Sjømann. Gift 1890 med Elisabeth Marie Bjerke.
 6. Anne, født 1864
 7. Ole. Arbeidsmann. Gift 1896 med Johanne Andrea Carr.

Ovaldus Eriksen var huseier og tømmerbygger.

Husmenn og festere under Vestre Bjørntvet

Plassen 1

Knud Knudsen (født ca. 1826 i Heddal) var gift med Torberg Jensdatter (født ca. 1832 i Arendal).
Kjente barn:

 1. Anne, født 1859
 2. Jens Jacob, født 1863

Knud Knudsen var innerst og skipstømmermann. Han og kona var metodister. Familien hadde i 1865 to svenskfødte losjerende. Det var Anders Olsen (født 1830) og Erik G. Hostmand (født 1845). Begge to var sysselsatt innenfor skipsfarten.

Plassen 2

Thorsten Andersen (født ca. 1830 på Nes i Sauherad) giftet seg i 1862 med Karen Johanna Larsdatter (født 1825). Hun var datter av Lars Halvorsen Gata.
Kjente barn:

 1. Lars, født 1863
 2. Marie Berthea, født 1867 - død 1869

Thorsten Andersen var huseier, og skipstømmermann. Under folketellingen i 1865 bodde det to losjerende i huset. Det var Birthe Larsdatter (født 1830) og Jacob Larsen (født 1840).

Tollerhavnen

Ole Johannesen (født 1828 i Holla) var gift med Gunhild Halvorsdatter (født 1831 på Nes i Sauherad).
Kjente barn:

 1. Johannes, født 1862
 2. Marie, født 1865
 3. Halvor, født 1869

Ole Johannesen var husmann med jord. Dessuten virket han som tømmerhogger. Han og kona var metodister. Hos familien bodde Hans Hansen (født 1857 i Arendal). Han ble fattigunderstøttet. Ole Johannesen ble ved sin sønns dåp i 1869, innskrevet i kirkeboken som selveier.

Kullhavnen

Hans Hansen (født ca. 1838 i Solum) var gift med Marianne Andersdatter (født ca. 1844 i Porsgrunn).
Kjente barn:

 1. Jørgen, født 1861 i Porsgrunn
 2. Karoline, født 1863 i Porsgrunn
 3. Hans Christian, født 1866

Hans Hansen var den eneste kjente husmannen på Kullhavnen. Han var sjømann. Plassen ble nedlagt i 1870-årene.

Kirkehaugen

Edvard Hansen (født 1841) var gift med Marianne Pedersen (født 1841), Begge ektefellene var født i Porsgrunn.
Kjente barn:

 1. Peder, født 1869 i Porsgrunn. Sjømann i 1900.
 2. Martin, født 1872. Porselensmaler i 1900.
 3. Emma, født 1875. Butikkdame i 1900.

Edvard Hansen ble husmann på Kirkehaugen først på 1870-tallet. Fra omkring 1895 hadde han ikke lenger noen husmannsplikter. Han betalte fra da av bare vanlig festeavgift. I år 1900 var Edvard Hansen brødkjører. Hele familien var metodister.

Bjørnhullet

Ole Hansen (født 1844) bodde på denne plassen under folketellingen i 1865. Han var ugift og bodde sammen med sin mor, Ingeborg Andersdatter (født ca. 1808 i Gjerpen), som var enke etter Hans Olsen på plassen Smøkkerød under Eidanger prestegård.

På slutten av 1860-tallet ble Ole Hansen etterfulgt av Erik Rønniksen som husmann på denne plassen. Han var gift med Larine Torjusdatter.
Kjente barn:

 1. Kristian, født 1872
 2. Maren Elisabeth, født 1872

Omkring 1875 ble Erik Rønniksen etterfulgt av Ole Halvorsen som husmann på plassen. Han var gift med Karen Marie Jensdatter (1836-1880).
Kjente barn:

 1. Karen Olalia, født 1874 - død 1875
 2. Olalia Karethe, født 1878 - død 1878

Plassen Bjørnhullet ble nedlagt i 1890-årene.

Pumpedalen

Den første kjente husmannen i Pumpedalen het Kjetil Nilsen.
Kjent barn: Elisabeth, født 1853 - død 1864

Ved folketellingen i 1865 bodde Ingebret Larsen på plassen. Ingebret Larsen (1822-1900) var sønn av Lars Jensen Nøklegaard. Han giftet seg i 1843 med Anne Abrahamsdatter Solli (født ca. 1823 i Brunlanes).
Kjente barn:

 1. Netten Margrethe, født 1843
 2. Abraham, født 1845 Skipstømmermann. Gift 1869 med Anne Marie Isaksdatter (født 1847). Datter av Isak Nilsen Kvæstad. Bosatt på Ramberg (bruksnummer 1).
 3. Lars, født 1847 - død 1852
 4. Anders, født 1851
 5. Lars, født 1854
 6. Amund, født 1857
 7. Inger Amalie, født 1860
 8. Carl, født 1864
 9. Hans Jacob, født 1867 - død 1867

Familien bodde tidligere som husmannsfolk på Gudsfred under Nordre Lunde og på Nøklegård.
Ved sin sønns dåp i 1867 ble Ingebret Larsen og Anne Abrahamsdatter registrert som gårdmannsfolk.


Omkring 1875 ble Ingebret Larsen etterfulgt av Johannes Jensen som husmann i Pumpedalen. Han var gift med Marie Olsdatter (1834 -1888) fra Holla.
Kjent barn: Carl, født 1875

Den neste kjente husmann på plassen er John Jensen (født 1823 i Holla). Han giftet seg i 1896 med Inger Andrea Kittilsdatter (født 1845 i Gjerpen). Det kjennes ikke til noen barn fra dette ekteskapet.

Pumpedalen ble nedlagt som husmannsplass omkring århundreskiftet.

Kalvetraet

Bernt Larsen (født ca. 1828) kom fra Siljan. Han giftet seg i 1862 med Anne Marie Abrahamsdatter (født ca. 1835) fra Hedrum.
Kjente barn:

 1. Laurits Anton, født 1863
 2. Carl Johan, født 1865 - død 1867

Bernt Larsen er den eneste kjente husmann på Kalvetraet under Bjørntvet. Plassen lå tett inntil bebyggelsen på Bjørntvet gård. Bernt Larsen drev som snekker. Plassen ble nedlagt omkring 1875.

Tamburplassen

Hans Hansen (ca. 1818-1875) kom fra Skien. Han var gift med Sara Hansdatter (født ca. 1819 i Solum).
Kjente barn:

 1. Hans, født 1846 i Skien. Sjømann i 1865.
 2. Herman, født 1851 i Skien.
 3. Carl, født 1853 i Porsgrunn.
 4. Maren Sophie, født 1859 i Porsgrunn - død 1868.

Hans Hansen er den eneste kjente husmannen på Tamburplassen. Han var tømmerhogger. Plassen ble nedlagt i 1870-årene.

Rønningplassen

Halvor Evensen (født 1805 i Lunde) var gift med Ingeborg Pedersdatter (født 1790 på Nes i Sauherad).
Kjent barn: Margit Hansine, født 1830 i Bø. Gift første gang med innerst Halvor Andersen Myrene.
Gift andre gang 1869 med sjømann Carl Johan Nilsen Hultmann (født 1836 i Kalmar) fra Sverige. Sønn av Nils Hultmann. Ekteskapet oppløst.
Gift tredje gang 1872 med arbeidsmann Nils Petter Ekelund fra Elfsborg i Sverige. Sønn av Olaf Nilsen.

Halvor Evensen var huseier og arbeidsmann. Plassen ble nedlagt i 1870-årene.

Under folketellingen som ble avholdt i 1865, bodde datteren, Margit Halvorsdatter, som da var enke, på plassen. Hun hadde to barn fra sitt ekteskap med Halvor Andersen Myrene:

 1. Anders, født 1856 i Solum
 2. Ingeborg Hellene, født 1858

Myra 1

Christen Christensen (født 1826) var gift med Berthe Olsdatter (1823-1879). Begge ektefellene kom fra Solum.
Kjente barn:

 1. Ole, født 1852. Gift 1874 med Karen Pedersdatter.
 2. Hans, født 1855
 3. Kirsten, født 1857
 4. Elise Tomine, født 1863 - død 1863

Christen Christensen er den eneste kjente husmannen på denne plassen. Han var brødkjører i Porsgrunn. Plassen ble nedlagt i 1870-80-årene.

Myra 2

Markus Hansen (født ca. 1831 i Porsgrunn) var gift med Maria Jacobsdatter (født ca. 1824).
Kjente barn:

 1. Anna, født 1852
 2. Gurine, født 1857
 3. Maren, født 1861
 4. Josefine, født 1863

Markus Hansen er den eneste kjente husmannen på denne plassen. Plassen ble nedlagt i 1870-årene.

Andre beboere under Bjørntvet

Anders Hansen (ca. 1807-1886) var gift med Dorthe Evensdatter.
Kjent barn: Maren Kirstine, født 1859

Ole Nilsen (ca. 1808-1865) var sønn av Nils Eriksen fra Bekkevold i Gjerpen. Han giftet seg i 1834 med Ingeborg Larsdatter (ca. 1806-1853). Hun var datter av Lars Lunde.
Kjent barn: Lars, født 1840. Gift 1863 med Allet Kirstine Larsdatter. Datter av Lars Larsen på Åsen under Prestegården.

Etter at den første kona døde, var Ole Nilsen enkemann fram til 1856. Da giftet han seg med fraskilt kone, Ingeborg Andersdatter (født ca. 1812), fra Gjerpen. Hun var datter av Anders Nilsen Skyer.

Ole Johnsen var gift med Jørgine Nilsdatter.
Kjent barn: Jørgine Olalie, født 1856

Hans Andreas Rønniksen var gift med Ingeborg Larsdatter.
Kjent barn: Martinius, født 1874

Ole Jakobsen Myrene var gift med Karen Johanne Gundersdatter.
Kjent barn: Marie, født 1836

Christen Hansen var gift med Kirsten Marie Eriksdatter.
Kjente barn:
1. Erik, født 1849 - død 1849
2. Hans, født 1849
Christen Hansen var innerst på Øyenkastet.

Jørgen Thorsen var gift med Søvei Halvorsdatter.
Kjente barn:
1. Ingeborg Elise, født 1868 - død som spedbarn
2. Thor, født 1868 - død som spedbarn
3. Ingeborg Elise, født 1868 - død som spedbarn
Familien bodde på Bjørntvetmyrene.

Sveinung Sigurdsen var gift med Kirsten Torgersdatter.
Kjent barn: Josephine Mathilde, født 1868
Familien var bosatt på Frednes.

Isak Nielsen var gift med Martine Mathiasdatter.
Kjente barn:
1. Niels, født 1873 - død som spedbarn
2. Mathias, født 1873 - død som spedbarn
3. Nora Ida, født 1875
4. Mathias, født 1878
5. Nils Simon, født 1880
Isak Nielsen var skipstømmermann og innerst. Familien var bosatt i Grønlihavna.

Jacob Larsen var gift med Amalia Jensen.
Kjent barn: Ludvig Alfred, født 1872
Familien var bosatt på Myrene.

Utdrag (s. 140-147) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen