Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Skrukkerød med Jønholt

Gårdsnummer 47

av Per Chr. Nagell Svendsen

På 1600-tallet slo en rekke mennesker seg ned på gårdens grunn. I 1661 fantes det en husmannsplass på Skrukkerød.

Plassen

«Plassen» under Skrukkerød ble trolig ryddet på begynnelsen av 1800-tallet. Den ble nedlagt som husmannsplass i 1870-årene.

Hans Hansen (født ca. 1826 i Holla) var sønn av Hans Hansen fra Ulefoss. Han giftet seg i 1855 med Anne Jacobsdatter (født ca. 1828). Hun var datter av Jakob Jakobsen Pladsen.
Kjente barn:

 1. Hans Martinius, født 1861
 2. Jacob, født 1862

Hans Hansen var husmann på Plassen fra slutten av 1850-årene. Omkring 1864 gikk Plassen over til Ole Aslaksen.


Ole Aslaksen (1821-1888) kom fra Bø i Telemark. Han giftet seg i 1848 med Karen Jakobsdatter Traaholt (1826-1865). Familien bodde tidligere på Valler og drev en husmannsplass der. (Se denne.) Omkring 1864 overlot de denne plassen til Ingebrigt Ingebrigtsen. Selv flyttet de til Skrukkerød.

Etter at den første kona var død i 1865, giftet Ole Aslaksen seg i 1872 med Aaste Christine Andersdatter (1834-1875). Hun var datter av Anders Jacobsen på Lille Lanner under Bjørkevold.

Den andre kona døde i 1875. Ole Aslaksen giftet seg året etter med Lothe Kirstine Larsdatter (født 1838). Hun var datter av Lars Hansen på en plass under Nordre Tveten (Rød).
Kjent barn: Lars, født 1876

Ole Aslaksen hadde ikke husmannsplikter lenger enn til ut i 1870-årene. Fra da av betalte han bare vanlig grunnleie.


I 1888 solgte han husene på eiendommen til en sønn, Carl Olavus Olsen, for 376 kroner. Med i overdragelsesbetingelsene hørte livsvarig fritt husvære for selgeren og hans kone.

Folketellingen som ble avholdt i år 1900, viser at Carl Olavus Aslaksen (som han da kalte seg) bodde på bruksnummer 11, Karlsrud, sammen med sin kone og deres barn. På bruket bodde også husbondens stemor, Lothe Kirstine Larsdatter. Hun var enke og arbeider.

Carl Olavus Aslaksen (født 1862) var gift med Karen Aslaksen (født 1862).

 1. Kathrine, født 1886 - død 1943.
 2. Karen Olava, født 1887 - død 1887.
 3. Sina Lovise, født 1888 - død 1968. Gift 1906 med Martin Amundsen (1872-1942). Sønn av Amund Olsen Ørjeviken. Bosatt i Ørjeviken under Lerstang ( bruksnummer 15).
 4. Karinius, født 1890 - død 1972
 5. Oluf, født 1891 - død 1965. Gift med Ingebjørg Orlid Stensrud (1886-1968) fra Kviteseid i Telemark. Bosatt på Stathelle i Bamble.
 6. Ingvald, født 1893 - død 1979. Gift 1918 med Gudrun Østensen (født 1899) fra Gråten i Solum. Bosatt på Skrukkerød.
 7. Maria, født 1895 - død 1974. Gift 1930 med Hjalmar Hansen (1901-1952) fra Moelv ved Hamar. Bosatt på Skrukkerød.
 8. Karen Olava, født 1897 - død 1977. Gift første gang 1924 med Albert Matheus Andersen (1893-1935) fra Bamble. Bosatt på Skrukkerød.
  Gift andre gang 1948 med Hjalmar Johansen (1894-1976) fra Arendal. Bosatt i Arendal.
 9. Oskar Wilhelm, født 1899 - død 1975. Gift ca. 1950 med Hjørdis Johansen (1902 -1963) fra Løberg i Gjerpen. Bosatt i Bjørkedalen.
 10. Karl Anker, født 1903 - død 1963. Gift 1929 med Nanna Blomkvist (født 1901) fra Borgestad i Gjerpen. Bosatt på Borgestad.

Carl Olavus Aslaksen var gråsteinsmurer ved siden av at han drev det lille bruket.

Utdrag (s. 161-162) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen