Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Dalen

Gårdsnummer 76

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det kjennes til noen husmannsfamilier og en hel rekke festere under Dalen.

Under folketellingen i 1801 bodde Erich Andersen (født ca. 1747) på en plass under Skavråker (sannsynligvis Dalen) sammen med sin kone, Anne Nielsdatter (født ca. 1752), og deres barn.
kjente barn:

 1. Niels, født ca. 1785
 2. Hans, født ca. 1793

Erich Andersen ble registrert som innerst.


Christen Olsen (ca. 1762-1848) var sannsynligvis gift med Aaste Pedersdatter (ca. 1768-1841). Han fikk i 1825 festebrev på et jordstykke under Dalen for seg og sin kone for deres levetid. (Se under hovedbruket.)


Ole Nielsen var gift med Kari Olsdatter.
Kjente barn:

 1. Martin, født 1838
 2. Maren Johanne, født 1841

Ole Nielsen Dahlen var husmann.


Søren Christensen (1811-1886) var i sitt første ekteskap gift med Ingeborg Andersdatter (ca. 1807-1842).
Kjent barn: Ingeborg Marie («Børra») født 1842 - død 1847
Senere giftet Søren Christensen seg med Boel Kirstine Olsdatter (ca. 1820-1895) fra Bamble.
Kjente barn:

 1. Ingeborg Elise, født 1847.
 2. Ole Christian, født 1850. Gift 1878 med Anne Helene Olsen Dahl fra Døvik.
 3. Karen Kirstine, født 1852.
 4. Severin, født 1857.

Søren Christensen Dalen var matros. Under folketellingen i 1865 ble han registrert som «hugger». Den samme folketellingen viser at de to sønnene, Ole Christian og Severin, bodde på stedet sammen med sine foreldre. Med til husholdningen hørte også to losjerende: Aase Andersdatter (født ca. 1802 i Bamble) nøt opphold hos sin sønn, mens Christian Bergkvist (født ca. 1835 i Sverige) var gartner.


Lars Jacobsen (ca. 1817-1854) var gift med Berthe Marie Pedersdatter.
Kjent barn: Johanne Pauline, født 1852
Lars Jacobsen Dalen var smed. Familien var senere bosatt på Stranden under Breviksåsen.


Isak Larsen var gift med Anne Jonette Johnsdatter.
Kjent barn: Caroline Marie, født 1857
Isak Larsen var arbeidsmann og bosatt på Dalskleven.


Gunder Tollefsen (1837-1894) var gift med Maren Marie Gundersdatter.
Kjente barn:

 1. Olga Thomine. Gift 1887 med arbeidsmann August Bjurhult fra Sverige.
 2. Elise Gurine. Gift 1888 med arbeidsmann Johan August Olson fra Sverige.
 3. Gunhild Marie, født 1870. Gift 1893 med møbelsnekker Oluf Johnsen fra Skien.
 4. Johanne Helene, født 1872 - død 1881.
 5. Christine, født 1874. Gift 1899 med sjømann Ingvald Nikolai Nirisen.
 6. Karoline Ingerine, født 1876. Gift 1897 med sjømann Johan Bernt Johannesen Aune fra Brevik.
 7. Gustav Johan Edvard, født 1881

Gunder Tollefsen var tømmermann og båtbygger. Han var bosatt på Dalskleven.


Fridtjof Halvorsen var gift med Kirsten Andrea Halvorsdatter.
Kjent barn: Christian, født 1877
Fridtjof Halvorsen var arbeidsmann.


Jakob Halvorsen giftet seg i 1881 med Karoline Johannesdatter.
Kjent barn: Oline Marie, født 1880
Jakob Halvorsen var skipstømmermann.

Under folketellingen i år 1900 bodde det foruten de som er registrert under hovedbruket (bruksnummer 1), to familier under Dalen. Amund Knudsen (født 1853) var gift med Ingeborg Sørensen (1847-1917). Han var styrmann.

Severin Torgersen (født 1879) kom fra Kragerø. Han var gift med Amalie Olsen (født 1877). De hadde under folketellingen et udøpt barn (født 1900). Med til samme husholdning hørte Olava Olsen (født 1884).

Utdrag (s. 629-630) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen