Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Gjærstad

Gårdsnummer 61, bruksnummer 11

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skyldsetning som fant sted i 1894, ble bruksnummer 11, Gjærstad, skilt ut fra bruksnummer 2, Hvalen, med en skyld på 94 øre. Skjøtet på det fraskilte bruket gikk fra Isach Jacobsen Grønli på vegne av John Taraldsen til August Gustavsen for 1560 kroner.

August Gustavsen (født 1852) var gift med Augusta Karoline Andreasdatter (1854- 1928). Begge ektefellene var født i Sverige. Ved folketellingen i år 1900 hadde de ei fosterdatter:
Katrine Karlsen, født 1893 på Fossum i Gjerpen

August Gustavsen arbeidet som steinarbeider ved siden av at han drev det lille gårdsbruket. Selv kom han til Norge i 1874, mens kona, Augusta Karoline, kom til landet bare seks år gammel.

I 1923 solgte August Gustavsen bruket til Johannes Karlsen Løvsjø for 15 000 kroner. Av denne summen skulle 3000 kroner bli stående i eiendommen og forrentes på den måten at selgeren og hans hustru for deres levetid fikk fritt husrom, samt melk og ved. Videre het det i overdragelsesbetingelsene at selgeren skulle ha forkjøpsrett i tilfelle salg.

Året etter solgte Johannes Karlsen bruket tilbake til August Gustavsen for det samme som han selv hadde gitt. Fem år senere, i 1929, gikk eiendommen til Johannes Karlsen i form av et gavebrev. Bruket ble da verdsatt til 8000 kroner.


Johannes Karlsen (1895-1967) var sønn av Karl August Johansen på Furulund under Skjelsvik. Han giftet seg med Magda Wingereid (1896-1971) fra Bamble. Hun var datter av Halvor og Julie Wingereid.
Johannes og Magda hadde disse barna:

  1. Johnny, født 1918. Gift 1942 med Kristiane Sorter (født 1923) fra Langesund. Datter av Olaf og Tora Sorter. Bosatt på Løvsjø.
  2. Halvor, født 1921. Gift 1944 med Hjørdis Sorter (født 1921) fra Langesund. Datter av Olaf og Tora Sorter. Bosatt på Rønningen.
  3. Ragnhild født 1927. Gift 1948 med Herman Larsen (1927-1977) fra Klosterskogen i Solum. Sønn av Nils og Klara Larsen. Bosatt på Hvalen.
  4. Jan Edgar Løvsjø, født 1938. Ugift.

Gjærstad hadde i 1931 en uforandret skyld på 94 øre. I årene som fulgte, ble det skilt ut en rekke tomter. Dette førte til at skylden på eiendommen i 1950 var redusert til 30 øre.

Senere ble bruket ytterligere oppdelt, slik at den resterende skylden i 1963 var nedskrevet i 5 øre. Samme år gikk skjøtet til den yngste sønnen, Jan Edgar Løvsjø, for 20 000 kroner.

Utdrag (s. 411-413) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen