Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Anovold

Gårdsnummer 46, bruksnummer 55

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1901 ble det avholdt en skylddelingsforretning på bruksnummer 21, Lund. Bruksnummer 55, Anovold, ble fraskilt med en skyld på 65 øre. Moderbruket fikk dermed redusert sin skyld til 1,38 mark.

Matrikkelen som utkom i 1905, hadde Ole A. Kongerød som bruker av Anovold. Senere ble bruket solgt til Erik Evensen.

Da var det bare ei lita hytte på stedet. Evensen satte opp uthus på eiendommen. Etter økonomiske vanskeligheter ble bruket solgt til Anders Larsen Barth.

I 1935 fikk Hans A. Hauglum auksjonsskjøte på Anovold for 10 500 kroner. Skjøtet ble datert og tinglyst 2. januar dette året.

Hans A. Hauglum giftet seg i 1913 med Kjerstine Tunshelle (1891-1971). Hun var datter av Mons Tunshelle og Pernelle Høgheim.
Hans og Kjerstine hadde ei datter: Jensine, født 1915. Gift med Ivar Sanni. Ekteskapet oppløst.

Etter mannens død overtok enken, Kjerstine Hauglum, driften av bruket. I 1953. utgjorde det dyrkede jordbruksarealet 18 dekar (myrjord). På gården var det dette året 2 kyr, 1 ungdyr, 3 griser og 25 høner.

Våningshuset på gården ble bygd i 1927, mens uthuset er av eldre dato. Branntaksten på husene ble i 1953 satt til 45 000 kroner.

Det ble på 1950-tallet holdt flere skylddelingsforretninger. Dette førte til at skylden på Anovold i 1958 var redusert til 44 øre.

Etter Kjerstine Hauglums død i 1971 gikk hjemmelen til eiendommen over til datteren, Jensine Hauglum. Hun var eneste arving.

Utdrag (s. 139-140) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen