Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Flåtten

Gårdsnummer 49

av Per Chr. Nagell Svendsen

Plassen «Kaasa» ble ryddet først på 1800-tallet. Denne plassen ble nedlagt omkring 1880. En annen husmannsplass ble ryddet i 1860-årene. Den ble nedlagt før 1900.

Kåsa

Den første brukeren på denne plassen het Torgrim Halvorsen. Han ryddet plassen først på 1800-tallet.
Torgrim Halvorsen (ca. 1775-1839) giftet seg i 1805 med Inger Stenersdatter Kjendalen (ca. 1784-1826).
Kjente barn:

  1. Halvor, født 1807 - død 1807.
  2. Marthe Margrethe, døpt 1808. Gift med Petter Andersen fra Fredriksvern (Stavern).
  3. Karen Maria, døpt 1812 - død 1900. Gift 1833 med Lars Knudsen Skrabeklev (ca. 1805-1873) fra Brevik. Sønn av Knud Gautesen. Bosatt på Hagen under Skrapeklev (bruksnummer 2).
  4. Anne Marie, født 1814 - død 1880. Gift 1836 med Jens Petter Hansen (1811-1880). Sønn av Hans Hansen Herøen. Bosatt på Herøya (bruksnummer 5), senere på Kåsa (denne plassen).
  5. Halvor, født 1817 - død 1847. Ugift.
  6. Jacob, født 1820 - død 1878. Ugift. Bosatt på Hagen under Skrapeklev (bruksnummer 2).
  7. Ingebret, født 1823.

Inger Stenersdatter døde i 1826 i barselseng. Torgrim Halvorsen fortsatte å drive plassen ved barnas hjelp. Han eide i en periode Ovnen under Kjendalen (bruksnummer 11).
Torgrim Halvorsen døde i 1839. Skiftet etter ham viste en bruttoformue på 93 spesidaler og 3 skilling. Etter at utgiftene var betalt, var det 32 spesidaler og 3 skilling igjen. Husene på plassen ble taksert til 25 spesidaler. Eiendommen Ovnen under Kjendalen ble taksert til 47 spesidaler og 3 ort.


Kåsa gikk senere over til en svigersønn, Jens Petter Hansen, og hans hustru. De fikk i 1844 festeseddel fra sogneprest Johan Erik Steenbuch på jordstykket «Kaasa» under Flåtten mot en årlig avgift på 6 arbeidsdager eller 1½ spesidaler i penger til den som drev hovedbruket. Festeren skulle ha rett til gjerdefang i denne gårdens skog.

Jens Petter Hansen Herøen bodde på Herøya sammen med sin kone og deres barn. (Slektsoversikten er tatt med under Herøya, bruksnummer 5.)

Andre beboere under Flåtten

Nils Kittilsen var gift med Birthe Isaksdatter.
Kjent barn: Karen Laurentze, født 1845

Hans Svendsen (født 1836) var gift med Anne Halvorsdatter (født 1837).
Kjente barn:
1. Susanne, født 1863 i Gjerpen
2. Hanna, født 1865
Hans Svendsen var husmann og skredder.

Utdrag (s. 170-171) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 2. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen