Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Olberg

Gårdsnummer 46, bruksnummer 41

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1896 ble det avholdt flere skylddelingsforretninger på bruksnummer 5, Grønli. Da ble mellom annet bruksnummer 41, Olberg, skilt ut med en skyld på 21 øre.

Eiendommen ble solgt til E. Ellefsen og Anders Vaskø. De bodde ikke selv på bruket som var ubebodd under folketellingen i år 1900.

I 1922 fikk Martin P. Lunde skjøte på denne eiendommen, bruksnummer 179 og en del av bruksnummer 202 for 13 000 kroner. Skjøte ble tinglyst 18. juli samme år.

Martin Pettersen Lunde (1893-1959) var sønn av Petter Pedersen Langangsæter. Han giftet seg med Amynda Magdalene Amundsdatter (1895-1974). Hun var datter av Amund Johnsen Kjørholt.
Martin og Amynda Magdalene hadde disse barna:

  1. Else Marie, født 1918. Gift 1939 med Arne Melbye (født 1919) fra Porsgrunn. Sønn av Peder Melbye. Bosatt på Grønli.
  2. Anne-Marit født 1919. Gift 1947 med Erling Jacobsen (født 1918). Bosatt på Grønli.
  3. Petra Olalia, født 1921. Gift med Petter Engen. Bosatt på Iveland i Aust-Agder.
  4. Petter, født 1923 - død 1953. Ugift.
  5. Arne Morgan, født 1925. Gift med Marit Skarbo (født 1928). Bosatt på Grønli.
  6. Ingrid Helene, født 1928. Gift med Øyvind Anker Andersen (født 1927). Bosatt på Grønli.
  7. Olaf Robert, født 1930. Gift med Erna Olsen. Bosatt på Grønli.

Martin P. Lunde hadde tidligere drevet Nedre Lunde (bruksnummer 1) sammen med en bror. Da han kjøpte Olberg, ble broren, Peder Pettersen, alene om driften av Nedre Lunde.

På eiendommen var det en fin frukthage av god kvalitet. På bruket ble det holdt 1 ku, 2 griser foruten noen høns. Det var også bikuber på eiendommen.

I den nye matrikkelen som utkom i 1931, hadde Martin P. Lundes eiendommer en samlet skyld på 31 øre. Han eide da foruten bruksnummer 41, Olberg, disse bruksnumrene: 179 (Myrvold), 189 (Aspebakken) og 202 (Odvang).

Etter mannens død i 1959 ble uskiftebevilling gitt til enken, Amynda Lunde. På 1960-tallet ble det fraskilt og solgt en del byggetomter.

I 1966 dekket Olberg et areal på omkring 3 mål. Skjøte på eiendommen gikk i 1972 til Per Tveitan (født 1941) for 110 000 kroner.

Utdrag (s. 138-139) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen