Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn under Søndre Ås

Gårdsnummer 63

av Per Chr. Nagell Svendsen

Kåsa under Søndre Ås var husmannsplass på 1700-tallet. Plassen ble solgt til selveie før år 1800. (Se bruksnummer 11.)

Plassen

Plassen under Søndre Ås ble ryddet på begynnelsen av 1800-tallet. Den første kjente husmann på Plassen het Engebret Sivertsen (født ca. 1792), Han var gift med Karen Eriksdatter (født ca. 1790).
Kjente barn:

  1. Karen Margrethe, født 1820.
  2. Sivert, født 1822 - død 1839. Druknet i Frierfjorden.
  3. Kirsten, født 1824 - død 1839. Druknet i Frierfjorden.
  4. Oline, født 1827. Gift 1851 med snekker Arve Johnsen (født ca. 1830). Sønn av John Gulliksen Langangen. Bosatt på Ås.
  5. Gjert, født 1830 - død 1856. Matros. Ugift. Bosatt på Plassen (dette stedet).

I 1855 solgte Engebret Sivertsen husene på Plassen som lå nær Frierfjorden, til en sønn, Gjert Engebretsen, for 10 spesidaler. Med i overdragelsesbetingelsene hørte fritt husvære.

Samme år fikk sjømann Gjert Engebretsen og etterkommerne festeseddel på Plassen for levetid av Maren Eriksdatter. Hun satt som eier av løpenummer 157 (senere bruksnummer 1). Avgiften for leien ble satt til 15 arbeidsdager i året.

Gjert Engebretsen levde ugift. Han døde i 1856. I 1860 ble det holdt offentlig auksjon over en del av hans løsøre av forskjellig slag. Samme år solgte faren, Engebret Sivertsen, husene til Niels Thomassen for 200 spesidaler. Etter dette tok Engebret Sivertsen med seg sin kone og reiste til Amerika, - fortelles det.

Niels Thomassen kjøpte senere samme år Plassen til selveie. Eiendommen fikk løpenummer 157d (senere lyruksnummer 4) og ble skyldsatt til 3 skilling. (Se bruksnummer 4 og 8.)

Utdrag (s. 444-445) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen