Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Rønningen

Gårdsnummer 46, bruksnummer 20

av Per Chr. Nagell Svendsen

I 1845 kjøpte Anders Sørensen sammen med en svoger, Hans Jacob Jacobsen, eiendommen Rydningen, løpenummer 117e under Myrene, av Hans Holmboe Wright på Bjørntvet. Året etter delte de eiendommen mellom seg.
Anders Sørensen fikk løpenummer 117e (senere bruksnummer 18), mens Hans Jacob Jacobsen overtok løpenummer 117f (denne eiendommen). Hvert av de to brukene fikk en skyld på 1 daler.
Hans Jacob Jacobsen bodde på bruksnummer 2 under Hvalen. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Bruket på Rønningen forpaktet han bort til Lars Eriksen.


Lars Eriksen (1814-1897) var gift med Mette Oline Thomasdatter (født ca. 1816) fra Porsgrunn.
Lars og Mette Oline hadde disse barna:

 1. Thomas, født 1842 i Porsgrunn - død 1913. Innerst og sjømann i 1865. Gift 1865 med Ingeborg Andrea Olsdatter Klyve (født 1844 i Solum). Datter av Ole Jørgensen. Bosatt på Rønningen (denne eiendommen).
 2. Herman, født 1845. Sjømann i 1865.
 3. Laura Mathilde, født 1847. Gift 1876 med kjører Anders Petter Kilstrøm fra Porsgrunn.
 4. Ingeborg Gurine, født 1849
 5. Erik, født 1851 - død 1851
 6. Erik, født 1852
 7. Carl Fredrik, født 1855
 8. Elius, født 1857

Under folketellingen i 1865 bodde den eldste sønnen, Thomas Larsen (1842-1913), på bruket sammen med sin kone, Ingeborg Andrea Olsdatter Klyve (født 1844).
Thomas og Andrea hadde en sønn: Lars, født 1865

Herredsbeskrivelsen som ble foretatt samme år som folketellingen fant sted, viser at den omtrentlige størrelsen på gårdens åker og dyrkede eng var 47½ mål. Det hørte ikke med noen utslått eller fjellslått til bruket.
Den årlige avlingen var på 2 tønner havre, ¼ tønne bygg, ¼ tønne hvete og 1 tønne poteter. Avlingen viste 6 fold av hvert slag. Ved siden av ble det dyrket 40 skippund høy.
På gården var det 3 kyr og 5 sauer. Dyrene hadde ingen havnegang. - Heller ikke fantes det noen skog på eiendommen.
Gården lå ved hovedveien, - omkring 1/8 mil fra Porsgrunn. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket, men det lå noe frostlendt til. Herredskommisjonen foreslo å heve skylden på eiendommen til 1 skylddaler og 12 skilling.

I matrikkelen av 1889 fikk løpenummer 117f, «Bjørntvet», bruksnummer 20. Skylden på eiendommen ble samme år revidert til 3,06 mark.

Amund Andersen stod da oppført som bruker av eiendommen. I 1893 fikk han auksjonsskjøte på bruket for 5000 kroner.


Amund Andersen (1852-1942) var sønn av Anders Sørensen på Rydningen under Bjørntvet. Han giftet seg i 1882 med Henriette Katinka Halvorsdatter (1858-1887) fra Porsgrunn.
Amund og Henriette Katinka hadde disse barna:

 1. Amanda Dorette, født 1882. Gift med snekker Anders Dahl fra Notodden.
 2. Betzy, født 1884. Gift med Mathias Holm fra Oslo. Emigrerte til USA.

Etter at den første kona var død, giftet Amund Andersen seg med Hansine Hansen (1858-1929).
Amund og Hansine hadde en sønn:
Anders, født 1895. Gift 1923 med Kirsten Marie Refsdal (1894-1951) fra Drangedal. Bosatt på Rønningen (denne eiendommen).

I 1905 fikk Amund Andersen skjøte på bruksnummer 6 under Valler, Slettene, fra skifteforvalteren i Anne Helene og Anders Sørensens dødsbo for 3200 kroner.

Familien Andersen tok Rønningen som slektsnavn. Amund Rønningen plantet et snes nye frukttrær på eiendommen sin. Han dyrket også en del hodekål ved siden av den vanlige gårdsdriften.

I 1924 skjøtet Amund Rønningen bruket under Valler, Slettene, over på sønnen, Anders A. Rønningen. Da Amund Rønningen hadde passert 70 år, ble det til at Anders Rønningen kom til å drive begge brukene.

Det ble holdt noen skylddelinger på bruket. Den nye matrikkelen som utkom i 1931, viser at skylden på Rønningen da var redusert til 2,87 mark.

I 1943 gikk skjøte fra Amund Andersen Rønningen og før avdøde hustru Hansines fellesbo til sønnen, Anders Rønningen, for 19 600 kroner. Bruket hadde da en gjenværende skyld på 2,70 mark.


Anders Rønningen (født 1895) giftet seg 1923 med Kirsten Marie Refsdal (1894-1951) fra Drangedal.
Anders og Kirsten Marie hadde disse barna:

 1. Herdis, født 1923 - død 1939.
 2. Amund, født 1926. Gift med Bjørg Torbjørnsen (født 1926) fra Gjerpen. Bosatt på Rønningen (denne eiendommen).
 3. Åse, født 1928. Gift med Kjell Oredalen fra Gjerpen.

Anders Rønningen var en ivrig friluftsmann, jeger og skytter. Han fikk Norsk skytterlags medalje og et utall av pokaler.

I årene etter at Anders Rønningen overtok eiendommen, ble det holdt en rekke skylddelingsforretninger. Det dyrkede jordbruksarealet utgjorde på begynnelsen av 1950-tallet omkring 80 dekar. I 1952 ble Slettene solgt til Hans A. Sneltvedt på Bjørntvet (bruksnummer 1).

Våningshuset på bruket ble bygd i 1906 og uthuset i 1913. Branntaksten ble på begynnelsen av 1950-tallet satt til 68 800 kroner. På den tiden var det 2 hester, 5 kyr, 1 ungdyr og 7 høner på gården.

Stordiket fra Myrene går rett bak husene på bruket. Tidligere var det mye stor ørret i bekken.

En del av Rønningen (bruksnummer 717 med skyld på 1,10 mark) ble i 1956 solgt til skoletomt for den nye Myrene skole for en pris av 57 000 kroner. Det er også bygd en bilforretning og en bensinstasjon på eiendommen. Dette førte til at skylden på Rønningen i 1961 var redusert til 79 øre. Også senere er det fraskilt en del bruksnumre.

I 1968 fikk sønnen, Amund Rønningen, skjøte på den resterende delen av eiendommen for 47 200 kroner. Skjøtet ble datert 17. oktober og grunnbokført fem dager senere.


Amund Rønningen (født 1926) giftet seg med Bjørg Torbjørnsen (født 1926) fra Gjerpen. Kona hadde en sønn fra første ekteskap: Bjørn

Amund Rønningen var arbeidsleder i Porsgrunn kommune. Han var medlem av det siste herredsstyret i Eidanger (1960-64). Etter mannens død ble kona, Bjørg Rønningen, sittende i uskiftet bo.

Utdrag (s. 131-133) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen