Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Brånen

Gårdsnummer 60, bruksnummer 5

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddelingsforretning som ble avholdt i 1881, ble løpenummer 149e (denne eiendommen) skilt ut fra løpenummer 149a (senere bruksnummer 1) med en skyld på 6 skilling. Tre år senere gikk skjøtet på det fra skilte bruket fra Bernhard Andersen til Iver Anundsen Kaasa for 1250 kroner.

Iver Anundsen eide Kåsa under Skjelsvik (senere bruksnummer 4). Brånen ble drevet sammen med dette bruket og bruksnummer 6 under Hvalen fram til 1917. (Se Kåsa.)

Det utkom i 1889 en ny matrikkeloversikt for Eidanger. Her fikk løpenummer 149e, «Braanen», bruksnummer 5. Skylden på eiendommen ble revidert fra 6 skilling til 14 øre.

I 1917 solgte enken etter den tidligere eieren av Kåsa og Brånen, Ingeborg Amundsen Kaasa, bruksnummer 4 og 5 til amtsfullmektig K. Hagerup Knutson for 10 000 kroner.

To år senere solgte Hagerup Knutson bruksnummer 4, Kåsa, til Johannes, Sigurd og Josef Fjeld. Selv beholdt han Brånen.

Det ble avholdt et par skylddelingsforretninger på bruket. Dette førte til at skylden på eiendommen i 1931 var redusert til 10 øre.

I 1961 ble bruksnummer 18 med - en skyld på 2 øre, bruksnummer 19 med en skyld på 1 øre og bruksnummer 49 under Hvalen med en skyld på føre sammenføyd med Brånen. Dette førte til at skylden på bruket igjen kom opp i 14 øre.

Samme år fikk A/L Eidanger boligbyggelag festekontrakt på en del av eiendommen. Senere er hele eiendommen delt opp til byggeformål. Et målebrev vedkommende denne eiendommen som ble avholdt i 1972, viser at arealet da var på 8790,6 m².

Utdrag (s. 379) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen