Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Bjørketvet

Gårdsnummer 45, bruksnummer 3 og 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Lars Gundersens eiendom ble delt i 1874. Den eldste sønnen, John Larsen, fikk hovedbølet (senere bruksnummer 1 og 2). Resten av eiendommen ble delt mellom Andreas Johnsen og en yngre sønn av Lars Gundersen, Gotfred Larsen. De to fraskilte eiendommene fikk hver en skyld på 21 skilling.

I matrikkelen av 1889 fikk Andreas Johnsens eiendom bruksnummer 3 og Gotfred Larsens eiendom bruksnummer 4. Skylden på hvert av de to brukene ble samme år revidert til 46 øre. Gotfred Larsen kjøpte senere Andreas Johnsens eiendom.

Fra tidligere eide Gotfred Larsen de senere bruksnummer 6 og 10, Sanna, under Bjørketvet. Den førstnevnte eiendommen hadde han i 1857 kjøpt sammen med sin bror, Johan Larsen. I 1869 løste han ut sin bror og kjøpte året etter det sistnevnte bruket av sin far. Gotfred Larsen eide også bruksnummer 7, Slettene, under Valler. Disse eiendommene ble senere brukt sammen. (Se Sanna, bruksnummer 6 og 10.)

Utdrag (s. 85) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen