Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Saltbodåsen

Gårdsnummer 61, bruksnummer 8

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, Saltbodåsen, ble skilt ut fra bruksnummer 1 i 1893. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 3 øre og ble solgt til Gustav Marius Dahl for 600 kroner.

Gustav Marius Dahl (død 1900) var gift med Rachel Tolette Hovåsen (1850-1936) fra Stavanger.
Gustav Marius og Rachel Tolette hadde disse barna:

 1. Laura, født 1876. Gift med Anders Bjørnsen. Bosatt i Langesund.
 2. Fredrikke Amalie, født 1877. Gift med Anton Sigurdsen fra Skien. Bosatt i Skien.
 3. Gustava, født 1879. Gift med Karl Eriksen. Bosatt på Mæla i Gjerpen.
 4. Anne Malene, født 1880. Gift med Severin Tormodsen. Bosatt i Langesund.
 5. Theodor
 6. Karl. Gift med Emma. Bosatt i Langesund.
 7. Fredrik Amandus, født 1887. Bosatt på Skjelsvik.
 8. Olga, født 1889.
 9. Marius, født 1892. Gift med Marie Karlsen fra Løvsjø.
 10. Ragnvald, født 1896. Gift med Johanne Thorbjørnsen (født 1899) fra Gulset i Gjerpen. Bosatt på Saltbodåsen (denne eiendommen).

Gustav Marius Dahl døde i år 1900. Under folketellingen som ble holdt senere samme år, bodde enken, Rachel Dahl, på bruket sammen med tre av barna: Fredrik Amandus, Marius og Ragnvald.

I 1917 solgte Rachel Dahl bruket til sin yngste sønn, Ragnvald Dahl, for 1000 kroner. Selgeren forbeholdt seg rett til å bebo et værelse i våningsbygningen så lenge hun levde. Dessuten skulle hun ha føderåd verdsatt til 300 kroner årlig.


Ragnvald Dahl (født 1896) er gift med Johanne Thorbjørnsen (født 1899).
Ragnvald og Johanne har disse barna:

 1. Gustav, født 1920 - død 1962. Gift med Valborg Knutsen (født 1925). Bosatt på Skjelsvik.
 2. Gudrun, født 1922. Gift med Toralf Kjell Roth (født 1914). Bosatt på Heistad.
 3. Thorbjørn, født 1925 - død 1975. Gift med Ellen Marie Johannesen (født 1926). Bosatt på Saltbodåsen (denne eiendommen).
 4. Ragnvald, født 1929. Gift første gang med Sonja Namløs (født 1931) fra Eidanger. Ekteskapet oppløst.
  Gift andre gang med Marit Halvorsen (født 1929) fra Larvik. Bosatt i Skien.

Etter at Ragnvald Dahl hadde overtatt eiendommen, ble det skilt ut en parsell til en bror, Marius Dahl. Denne delen, Strandly, fikk bruksnummer 27 og en skyld på 1 øre.

I 1952 gikk skjøtet på den resterende delen av eiendommen over til en sønn, Thorbjørn Dahl, for 2500 kroner. Selgeren forbeholdt seg fritt husvære i 2. etasje for sin levetid.

En kart- og oppmålingsforretning som ble avholdt i 1956, viser at eiendommen da var på 4473 m².

Utdrag (s. 410-411) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen