Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Enger

Gårdsnummer 51, bruksnummer 25

av Per Chr. Nagell Svendsen

Med til Søndre Tveten hørte Floodemyra som lå lengst sør på Vallermyrene. Det meste av Floodemyra ble skilt ut fra hovedbølet i 1894 og gitt bruksnummer 12.

Ti år senere solgte Anton Tveten på Søndre Tveten den resterende delen av Floodemyra og ellers den delen av eiendommen som ligger nedenfor jernbanelinjen, til Ingvald Kristensen. Det fraskilte bruket fikk bruksnummer 25 og en skyld på 61 øre. I skjøtet het det at den nye eieren hadde plikt til å delta i vedlikeholdet av Vallermyrkanalen.

Ingvald Kristensen var gift med Anne Karoline (1873-1911).
Ingvald og Anne Karoline hadde en sønn: Alfred

Ingvald Kristensen var tidligere kjører ved Porsgrunn meieri. Han brøyt opp det meste av jorda på eiendommen. Gården kalte han Enger. Da kona døde i 1911, mistet Ingvald Kristensen lysten til videre arbeid med gården. Året etter solgte han Enger og bruksnummer 31, Sandaker, med en skyld på 6 øre til Karl Knudsen for 15 000 kroner. Deretter reiste han til Larvik hvor han startet og drev en vognmannsforretning.


Karl Knudsen (1881-1964) var sønn av Lars N. Knudsen og Elise Bakke på Borge i Gjerpen. Han giftet seg i 1905 med Tone Blikom (1882-1949) fra Skafså i Telemark.
Karl og Tone hadde disse barna:

  1. Elisabeth, født 1906 i Våle - død 1913.
  2. Marie, født 1908 i Våle. Gift med skipskaptein Arne Røhmen fra Trondheim. Bosatt på Skjelsvik.
  3. Lars Nikolai, født 1909 i Våle - død 1983. Gift med Aagot Kittilsen (født 1909) fra Porsgrunn. Datter av Andreas og Olga Kittelsen i Solum. Bosatt på Enger (denne eiendommen).
  4. Karoline Charlotte, født 1911 i Våle. Gift med Eivind Birkeland fra Porsgrunn. Bosatt på Enger.
  5. Olav, født 1913. Skipsfører. Gift med enken etter en bror, Aslaug Bruserud (født 1922). Bosatt på Enger.
  6. Karl, født 1919 - død 1948. Død ved ulykke. Gift med Aslaug Bruserud (født 1922) fra Bø i Telemark. Bosatt på Enger.
  7. Elisabeth, født 1921. Gift med Birger Traaholt (født 1914). Sønn av Carl Oluf Olsen Traaholt. Bosatt på Enger.

Karl Knudsen gikk på Søve landbruksskole ved Ulefoss. Senere tok han eksamen ved Porsgrunn tekniske skole.

Familien bodde først på gården Rånerud i Våle. Etter kjøpet av Enger flyttet familien dit.

Den første skylddelingen på bruket ble holdt i 1920. Senere er det blitt holdt en rekke skylddelinger. Skylden på Enger var i 1955 nedskrevet til 31 øre. Året etter ble bruksnummer 31, Sandaker, sammenføyd med Enger til en eiendom slik at skylden kom opp i 37 øre.

En oversikt fra 1953 viser at det dyrkede jordbruksarealet var på 60 dekar (sandmold) og den produktive skogen på 60 dekar. Kari Knudsen brøyt opp omkring 10 dekar jord. På gården ble det holdt 2 hester, 6 kyr, 1 okse, 2 ungdyr, 2 griser og 15 høner.

Til eiendommen hører det et stort grustak. Derfra blir det levert mye støpesand, singel og prosentstein.

Våningshuset og uthusene ble satt opp i 1905 av Ingvald Kristensen. Branntaksten på husene ble i 1953 satt til 65 000 kroner.

En bror av Karl Knudsen, Hans Knudsen (1885-1963), var maskinist og fór mye til sjøs. Han var gift med Olga Regine Olsdatter (1876-1961). Hun var datter av Ole Isaksen Traaholt. Det var ingen barn i dette ekteskapet.

Ekteparet var bosatt på Enger. Etter endt fartstid drev Hans Knudsen en tid taksteinstøperi ved Enger sandtak.

Det ble med årene satt bort en mengde byggetomter på Enger. Dette førte til at skylden på hovedbruket i 1963 var redusert til 19 øre.

Karl Knudsen døde i 1964. To år senere fikk den eldste sønnen, Lars Nikolai Enger, skifteskjøte på Enger for 265 000 kroner.


Lars Nikolai Enger (1909-1983) var gift med Aagot Kittilsen (født 1909) fra Porsgrunn.
Lars Nikolai og Aagot har ei datter:
Liv, født 1938. Gift med David Schwindt. Bosatt i Novato, California, USA.

Lars Nikolai Enger drev mest med lastebiltransport. I 1968 solgte han eiendommen til Porsgrunn kommune for 422 900 kroner. Området er beregnet for småindustri.

Utdrag (s. 214-216) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen