Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Fagerheim

Gårdsnummer 47, bruksnummer 9

av Per Chr. Nagell Svendsen

På grunn av sin nære beliggenhet til byen Porsgrunn var Jønholt med Skrukkerød utsatt for stor pågang av tomtesøkere. En del tomter ble festet til boligformål.
Fram til 1889 var det allikevel bare skyldsatt en hustomt. Men i årene som fulgte, ble det fraskilt en rekke byggetomter. En medvirkende årsak til dette var Eidanger kalkfabrikk som ble anlagt på Skrukkerød. (Se nærmere under bruksnummer 1.)

I 1897 ble bruksnummer 9, Fagerheim, skilt ut fra bruksnummer 2, Jønholt. Denne eiendommen fikk en skyld på 14 øre og ble solgt til handelsgartner Ellefsen.

Einar Ellefsen (født 1865 i Brunlanes) var gift med Else Ellefsen (født 1863 i Porsgrunn).
Einar og Else hadde disse barna:

  1. Kato, født 1893 i Oslo.
  2. Erling, født 1894.
  3. Ingrid Kristine, født 1897. Gift med Olav Johan Adriansen (1889-1963). Sønn av Adrian Hansen på Bøkkerkåsa under Herøya. Bosatt på Gunneklev (bruksnummer 2).
  4. Kathrine, født 1898.
  5. Dagmar, født 1900. Gift med Rudolf Abrahamsen (født 1896). Bosatt på Geitkleven under Gunneklev (bruksnummer 5).

Under folketellingen i år 1900 bodde det flere mennesker på bruket. H. L. Pedersen (født 1840) var fattigforstander, Kristiane Nilsen (født 1875 i Arendal) var tjenestepike og Karl Hansen (født 1877 i Danmark) var gartnerlærling.

På bruket bodde også en familie på tre medlemmer. Det var ekteparet Torvald Thorsen (født 1863 i Porsgrunn) og Josefine Thorsen (født 1871 i Stokke) og deres datter, Agda (født 1887 i Porsgrunn). Torvald Thorsen arbeidet på Porsgrund Porselænsfabrik.

Einar Ellefsen drev handelsgartneri på eiendommen. I. C. Ramberg skriver i «Boken om Eidanger» (side 502) følgende om Ellefsen og de utmerkelsene han mottok for sitt arbeid:

Gartner Ellefsen etablerte seg allerede i 1883 som anlægsgartner paa Jønholt og har anlagt adskillige større og mindre haver i Bratsberg amt. Men i de siste 25 aar har rosenkulturen været hans specialitet.

1890 fik Ellefsen sølvmedalje i Kristiania for havedyrkning. I Porsgrund 1894 Bratsberg amts sølvmedalje med hædersdiplom. I Skien 1897 sølvmedalje for potteplanter. I Kragerø 1909 sølvmedalje. I Porsgrund 1907 guldmedalje for potteplanter, rosentrær, kranse og buketter.

Ellefsen tok del i det offentlige livet i herredet. Politisk sett var han sosialist. Ellefsen var medlem av herredsstyret i to perioder: 1917-19 og 1920-22. Ved byutvidelsen på begynnelsen av 1920-tallet ble hele eiendommen lagt inn under Porsgrunn.

Utdrag (s. 160-161) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen