Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn under Nordre Ås

Gårdsnummer 64

av Per Chr. Nagell Svendsen

En kjenner navnet på en rekke husmenn og strandsittere som bodde under Nordre Ås, men en vet ikke sikkert hvor de bodde på gårdens grunn. Plassen «Nødlandsstranda» eller «Stranda» ble trolig ryddet en gang på 1600-tallet.
Plassen ble solgt til selveie midt på 1700-tallet. (Se bruksnummer 7.) «Rønningen» under Nordre Ås ble ryddet omkring 1762. Det bodde ingen mennesker på denne plassen under folketellingen i 1865.

Skjellbukta

På midten av 1800-tallet bodde det en husmannsfamilie under Skjellbukta. Det var Jens Andersen Alqvist og Gunhild Olsdatter.
Kjent barn: Johan August Olaus, født 1858
Jens Andersen var skredder.

Andre beboere under Nordre Ås

Gunner Larsen (født ca. 1731) var gift med Marthe Tollevsdatter (født ca. 1727).
Kjent barn: Abraham, født ca. 1770
Gunner Larsen bodde på Ås fra om lag 1780. Han ble sammen med sin familie oppført i folketellingen av 1801.


Ole Hansen Aas var gift med Kirsti Nielsdatter (ca. 1760-1829),
Kjent barn: Halvor, døpt 1802
Ole Hansen var husmann under Ås på begynnelsen av 1800-tallet.


Knud Aas var gift med Anne Elisabeth Backe.
Kjent barn: Abraham, døpt 1806 - død 1808
Knud Aas var husmann under Ås på begynnelsen av 1800-tallet.


Hans Nielsen Aas var gift med Ingeborg Jonsdatter.
Kjent barn: Niels, døpt 1810
Hans Nielsen var husmann under Ås på begynnelsen av 1800-tallet.

Utdrag (s. 464-465) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen