Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Ørvik

Gårdsnummer 75

av Per Chr. Nagell Svendsen

«Skomakerplassen» ble ryddet omkring 1730. Den ble solgt til selveie i år 1800. (Se bruksnummer 3.)
I 1865 fantes det foruten en rekke festetomter, i alt åtte plasser som en kan regne som husmannsplasser. Oppsitterne på disse plassene drev litt jordbruk ved siden av at de holdt noen få husdyr. Husmennene hadde gjerne arbeidsplikt på hovedbølet.
De åtte plassene under Ørvik ble ryddet mellom 1801 og 1865. Plassene ble nedlagt omkring 1870-80. Fra da av ble det betalt vanlig festeavgift.

Husmenn og festere under bruksnummer 1

Ørvikskogen 1

Lars Evensen (1790-1860) var gift med Margrethe Thorsdatter (1786-1861).
Kjente barn:

 1. Even. Murmester. Gift med Anne Kristine Larsdatter.
 2. Andrea Gurine, født ca. 1819. Gift 1839 med Abraham Eriksen Sætret (født ca. 1803) fra Breviksetret. Sønn av Erik Abrahamsen.
 3. Arve, født ca. 1822 - død 1879. Gift med Oline Svendsdatter (født ca. 1820). Bosatt på Ørvikskogen (denne plassen).

Lars Evensen var musketer i «Det eidangerske kompani» som deltok i krigen mot svenskene i 1814. Evensen var husmann uten jord. Etter hans død ble plassen overtatt av en sønn, Arve Larsen.


Arve Larsen (ca. 1822-1879) var gift med Oline Svendsdatter (født ca. 1820).
Kjente barn:

 1. Maren Sophie, født 1848
 2. Amalie, født 1850. Gift 1882 med sjømann Hans Jacob Hansen fra Ørviktangen.
 3. Hans, født 1852
 4. Anne Marie, født 1854 - død 1859
 5. Karen Oline, født 1856 - død 1859
 6. Arnt Bertenius, født 1858
 7. Anne Marie, født 1861 - død 1861

Under folketellingen i 1865 bodde også «Konens Moder», Anne M. Andersdatter (født 1792 i Brunlanes), på plassen. Arve Larsen var husmann uten jord og matros.

Ørvikskogen 2

Isak Larsen (ca. 1821-1892) var sønn av Lars Nielsen i Gjerpen. Han giftet seg i 1847 med Karen Kirstine Eriksdatter Aas (ca. 1815-1889). Hun var datter av Erik Torjussen.
Kjente barn:
Maren Kirstine, født 1857 i Brevik - død 1899. Gift 1885 med steinarbeider Erik Johan Andersson fra Sverige.

Under folketellingen i 1865 bodde det mot betaling en gutt på plassen:
Olaves Olsen, født ca. 1852 i Brevik.

I samme hus, men med egen husholdning, bodde Jens Torkildsen (født ca. 1827) og hans mor, Groe Jensdatter (ca. 1787-),873), fra Gjerpen.

Isak Larsen var husmann med jord og tømmerhogger. Han betalte etter 1870-80 bare vanlig festeavgift.

Ørvikhavnen

Lars Isaksen (1828-1872) var sønn av Isach Larsen Bakke. Han giftet seg i 1851 med Anne Sørine Sørensdatter (ca. 1828-1889). Hun var datter av Søren Hansen Heistad.
Kjente barn:

 1. Kirstine Dorthea, født ca. 1851 - død 1898. Gift 1875 med tømmerhogger Peder Hansen Ørvik.
 2. Isach, født ca. 1855 - død 1858
 3. Isak Severin, født 1859 - død 1916 Sjømann. Gift 1888 med Karen Elise Isaksdatter.
 4. Sara, født 1862 - død 1865
 5. Laurits, født 1866 - død 1867
 6. Søren, født 1869 - død 1869

Lars Isaksen var husmann uten jord. Han oppførtes dessuten som oldermann i folketellingen av 1865.

Plassen 1

Svend Eriksen (født 1828 i Sverige) var første gang gift med Anne Marie Sørensdatter (ca. 1826-1859).
Kjente barn:

 1. Erik Julius, født 1855 - død 1855.
 2. Oluf Severin, født 1857 - død 1874). Sjømann. Gift 1882 med Maren Kirstine Gulliksdatter fra Ørviktangen.
 3. Andreas Martinius, født 1859 - død 1859

Etter at den første kona døde, giftet Svend Eriksen seg med Maren Oline Larsdatter (født 1828 i Brevik).
Kjente barn:

 1. Erik Ludvig, født 1861 - død 1865
 2. Anne Marie, født 1864. Gift 1881 med skredder i Skien, Karl Oskar Robert Wallin, fra Sverige.
 3. Lars Martin, født 1866
 4. Erik, født 1868

Svend Eriksen var husmann med jord og skomaker. Han er den eneste kjente husmannen på denne plassen. Omkring 1870-80 ble Eriksen fritatt for alle husmannsplikter. Han betalte fra da av vanlig festeavgift.

Plassen 2

Halvor Torkildsen (ca. 1815-1886) var gift med Anne Berthea Jacobsdatter (1816-1881).
Kjente barn:

 1. Anne Regine, født 1845 - død 1919. Gift 1871 med sjømann Christen Nilsen (1840-1915). Sønn av Niels Sørensen Sølverød. Bosatt på Skrapeklev (bruksnummer 1).
 2. Torger, født 1847 - død 1910. Ugift.
 3. Jacob, født 1849 - død 1882. Skipper. Gift 1877 med Petra Martine Olsdatter (1854-1944). Datter av Ole Petter Jacobsen Grava.
 4. Maren Gurine, født 1852.
 5. Karen Marie, født 1854 - død 1864.
 6. Anine, født 1862. Gift 1890 med Torjus Nielsen (1834-1906). Sønn av Niels Sørensen Sølverød. Bosatt på Ørvik (forpakter).

Halvor Torkildsen eide fra 1855 Hagejordet under Søndre Grava (senere bruksnummer 3). Etter hans død gikk denne eiendommen over til en sønn, Torger Halvorsen, og senere til ei datter, Anine Nielsen. (Se egen omtale under Søndre Grava.)

Under folketellingen i 1865 bodde det en losjerende fattiglem på plassen. Hun het Laurine Jacobsdatter (født 1822).

Halvor Torkildsen var husmann med jord og tømmerhogger. Han betalte vanlig festeavgift etter 1870-80.

Plassen 3

Lars Nielsen (ca. 1815-1874) var gift med Gunhild Marie Nilsdatter (ca. 1815-1874).
Kjente barn:

 1. Nils, født 1838
 2. Nils, født 1845 - død 1849
 3. Anne Kirstine, født 1850
 4. Nicolai, født 1853
 5. Lauritz, født 1856

Lars Nielsen var husmann med jord og fraktemann på kysten. Familien bodde i Hjertevik under Halvarp sist på 1830-taIlet. Plassen under Ørvik ble nedlagt omkring 1870-1880.

I 1868 ble det holdt en branntakst over husene på plassen. Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, 7-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd og oljemalt, 12 alen lang -9Y2 alen bred - 4½ alen høy, inneholdt 1 stue, 1 kjøkken med skorstein og hovedrør, 1 forstuegang med innkledd trappeoppgang til loftet, 1 kammer. I bygningen var to 2-etasjes jernkakkelovner. Under bygningen grunnmur av gråstein med 2 kjellere, 2 alen høy - 1½ alen tykk. Våningsbygningen ble taksert til 215 spd., grunnmuren 15 spd., jernkakkelovnene 10 spd. En bryggerhusbygning. oppført av bindingsverk, bord- og tegltekt, bordkledd, 6 alen lang - 4 alen bred - 3 alen høy, inneholdt skorstein, bakerovn og hovedrør. Bryggerhusbygningen ble taksert til 20 spd. Et vedskur, oppført av bindingsverk, tegltekt, 12 alen langt - 3 alen bredt - 3 alen høyt. Vedskuret støtte mot våningsbygningens østre side og ble taksert til 10 spd. En uthusbygning, bord- og tegltekt, bordkledd, 12 alen lang - 7 alen bred - 3 alen høy, inneholdt 1 låve oppført av bindingsverk og et tømret fehus, innredet for to kuer. På uthusbygningens østre side stod en «skygge» oppført av bindingsverk, 8½ alen lang - 3 alen bred - 2½ alen høy. Uthusbygningen med «skyggen» ble taksert til 40 spd.

Plassen 4

Andreas Helgesen (født ca. 1833 i Seljord) var gift med Anne Larsdatter (ca. 1825-1868) fra Solum.
Kjent fosterbarn: Svend Andersen, født 1856 i Seljord

Under folketellingen i 1865 bodde det to losjerende på plassen. Det var Inger Olsdatter (født ca. 1806) og Anders Larsen (født 1844 i Solum). Larsen var snekker.

Andreas Helgesen var husmann uten jord. Det kjennes ikke til flere husmenn på denne plassen som ble nedlagt etter Helgesens død.

Husmenn under bruksnummer 3

Plassen

Ole Christensen (født ca. 1812 i Stavern) var gift med Kirsten Andersdatter (ca. 1820-1866) fra Brevik.
Kjent fosterbarn: Petrea Thorsdatter, født 1855 i Bamble
Under folketellingen i 1865 bodde «Konens Fader» på plassen. Han het Anders Tollefsen (født 1876 i Holla).
Ole Christensen var husmann uten jord og tømmerhogger.

Andre beboere under Ørvik

Søren Ingebretsen (ca. 1773-1824) kom fra Valler. Han var gift med Magnhild Larsdatter (ca. 1781-1851). Hun var datter av Lars Hansen på Rød under Nordre Tveten.


Ole Larsen (ca. 1794-1854) var husmann på Tangen under Ørvik.
Kjent barn: Amund, født ca. 1828
Gift 1852 med Marthe Kristine Nilsdatter (født ca. 1829). Datter av Nils Hansen Brøndstvedt fra Brevikstrand i Bamble.

Utdrag (s. 622-625) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen