Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Flata

Gårdsnummer 43, bruksnummer 14

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne husmannsplassen var ikke bebodd under folketellingen som ble avholdt i 1801. Hans Jacobsen fikk i 1828 festeseddel fra sogneprest Steenbuch for sin og sin kones levetid på et jordstykke i Bjørkedalen som ble kalt «Hestehagen».

Senere ble navnet på plassen forandret til Flata. Dette navnet ble sannsynligvis valgt på grunn av det flate terrenget omkring husene. Flata ligger naturlig inn til Prestesetre og var nok opprinnelig en del av denne gården. Like ved ligger det enorme steinrøyser og gjerder. Disse er i dag tause minner om fortidens harde kamp for tilværelsen.

Hans Jacobsen (ca. 1791-1862) giftet seg i 1823 med Kirsten Marie Nilsdatter (1793-1862). Hun var datter av Niels Amundsen Kaasa.
Hans og Kirsten Marie hadde disse barna:

 1. Nils, født 1823. Gift 1859 med Anne Hansdatter, Ødegaarden.
 2. Inger Kirstine, født 1826 - død 1900. Gift 1857 med Anders Nilsen (1829-1910). Sønn av Niels Halvorsen Siljan. Bosatt på Siljan (bruksnummer 5).
 3. Karen Marie, født 1830. Gift 1863 med Jacob Ellewsen Haukeraasen, (født 1836). Sønn av Ellew Helgesen Buer.
 4. Hans, født 1833.
 5. Jacob, født 1833 - død 1901. Gift 1863 med Ingeborg Marine Ellewsdatter Haukeraasen (født 1831). Datter av Ellew Helgesen Buer. Bosatt på Flata (denne plassen).
I 1840 kom det til et rettsforlik mellom Fossum jernverk og Hans Jacobsen angående grensen for plassen «Fladen». Dette forliket ble inngått 1. oktober 1840 og tinglyst 10. oktober året etter.

Etter Hans Jacobsens død i 1862 gikk plassen over til den yngste sønnen, Jacob Hansen. Han bodde på plassen i 1865 sammen med sin kone, ei tjenestejente og en losjerende. Anborg Nilsdatter (1801-1882) var ugift og losjerende på plassen. Grete Jacobsdatter (født 1851 i Kvelde) arbeidet som tjenestepike.


Jacob Hansen (1833-1901) giftet seg i 1863 med Ingeborg Marine Ellewsdatter (født 1830). Samme dag giftet for øvrig to av ektefellenes søsken seg med hverandre.
Jacob og Ingeborg Marine hadde disse barna:

 1. Ellen Marie, født 1866 - død 1868.
 2. Hans Edvard, født 1869 - død 1890.
 3. Niels Jacob, født 1871 - død 1942. Gift 1892 med Grethe Elise Helgesdatter (1872-1914). Datter av Helge Larsen Buer. Bosatt på Buer (bruksnummer 2).

Branntakst over husene på plassen ble holdt i 1878, Det fantes da:

En 1-etasjes våningsbygning, tømret, 8-laftet, bord- og tegltekt, bordkledd, 13 alen lang - 9½ alen bred - 4½ alen høy, inneholdt I stue, 1 kammer, 1 kjøkken, 1 forstuegang. I bygningen en 1-etasjes jernkakkelovn. Under bygningen grunnmur av gråstein med kjeller, ½ alen høy - 1 alen tykk. Våningsbygningen ble taksert til 840 kr, grunnmuren 40 kr, jernkakkelovnen 20 kr. En stolpebod, oppført av bindingsverk, bordtekt og bordkledd, 8 alen lang - 6½ alen bred - 3 alen høy. Stolpeboden ble taksert til 80 kr. En bryggerhusbygning, oppført av bindingsverk, bordtekt og bordkledd, 8 alen lang - 6½ alen bred - 3 alen høy, inneholdt i bryggerhus med skorstein, bakerovn og hovedrør. Bryggerhusbygningen ble taksert til 120 kr. En uthusbygning, tømret, 12-laftet, bord- og tegltekt, 27 alen lang - 8 alen bred - 6 alen høy, inneholdt 3 lader, 1 låve og 1 lokum, samt et fehus, tømret, innredet til 4 kuer. Uthusbygningen ble taksert til 520 kr.

Jacob Hansen kjøpte i 1876 løpenummer 109p, «Kaasa», for 100 spesidaler. Denne eiendommen fikk en skyld på 4 skilling.

Ved en skyldsetning som ble avholdt i 1880, ble løpenummer 109s, Flaten, skilt ut fra Prestegården. Det kongelige skjøte gikk til Jacob Hansen for 280 kroner. Skylden på den fraskilte eiendommen ble satt til 7 skilling.

I 1885 kjøpte Jacob Hansen et skogstykke, løpenummer 109o, for 500 kroner. Denne eiendommen fikk en skyld på 11½ skilling. Enda en skogeiendom ble kjøpt, løpenummer 109k. Denne skogen fikk en skyld på 7 skilling.

Den nye matrikkelen av 1889 gav Jacob Hansens eiendommer: løpenummer 109k, 109o, 109p og 109s - bruksnummer 7, 10, 11 og 14. Skylden ble samme år revidert til 14 øre, 23 øre, 7 øre og 14 øre. De fire bruksnumrene ble sammenføyet til ett bruk (bruksnummer 14) med en samlet skyld på 58 øre.

Jacob Hansen bodde sammen med sin kone, Ingeborg Marine, på bruket til sin død. Ved folketellingen i år 1900 bodde det ei ugift dame på bruket. Hun het Anna Lovise (født 1879) og drev en syforretning. Bruket gikk senere, over til Johan T. Nyhus.


Johan Toresius Nyhus (1875-1960) var sønn av Ingebret Svendsen Nyhus og Marthe Kristine Johannessen i Bamble. I 1900 giftet han seg med Anna Marie Mathisen (18771960). Hun var datter av Martin Mathisen fra Ramsåsen i Gjerpen.
Johan Toresius og Anna Marie hadde disse barna:

 1. Martha, født 1901 i Gjerpen - død 1957. Ugift. Bosatt på Myre under Bjørntvet (bruksnummer 16).
 2. Jenny Marie, født 1904 i Gjerpen. Gift med Marchell Andersen. Sønn av Oscar Andersen. Bosatt i Porsgrunn.
 3. Borghild, født 1906. Gift med Wilhelm Andersen fra Porsgrunn. Bosatt i Porsgrunn.
 4. Bjarne, født 1908. Gift med Aagot Tveito fra Hovin i Telemark. Bosatt i Eidanger.
 5. Alf, født 1910 - død 1916.

Våren 1919 overtok Peder Namløs bruket. Johan Toresius Nyhus kjøpte i 1920 bruksnummer 16, Myre, under Bjørntvedt.


Peder Andersen Namløs (1877-1958) kom fra Holla. Han var gift med Anne Sveinungsdatter Haugen (1876-1955) fra Lunde i Telemark.
Peder og Anne hadde disse barna:

 1. Anders, født 1898 - død 1970. Gift med Alvilde Severinsen (1905-1980) fra Herre i Bamble. Bosatt på Heistad.
 2. Sveinung, født 1900. Gift 1927 med Borghild Marie Aas (1904-1967). Datter av Edvart Kristoffersen Aas og Hilda Otilde Johansen.
 3. Peder, født 1904 i Holla. Gift 1937 med Aste Johnsen (født 1908) fra Oklungen. Datter av John Johnsen. Bosatt på Våteklev i Eidanger.
 4. Inger, født 1909. Gift 1935 med Torgrim Skoland (født 1906).
 5. Sigrid, født 1916. Ugift.

Sønnen Peder Namløs kjøpte gården i 1931 etter at faren var kommet i økonomiske vanskeligheter. Eiendommen hadde også da en skyld på 58 øre.


Peder Namløs (født 1904) giftet seg i 1937 med Åste Johnsen (født 1908) fra Oklungen.
Peder og Aste har disse bara:

 1. Kåre, født 1940 - død 1979. Drept i trafikkulykke på E18. Last løsnet fra motgående bil og knuste bil og fører. Gift med Aina Ås (født 1939). Bosatt på Skjelsvik.
 2. Trond, født 1943. Gift med Marit Svennungsen (født 1943). Bosatt i Porsgrunn.

Kornavlingen på Flata var i 1944 på 9 tønner hvete og 12 tønner havre. Ved siden av ble det dyrket en god del poteter.


I 1949 gikk skjøte på Flata til Torgrim, Skoland (født 1906) for 18 500 kroner, - hvorav 4000 kroner ble betalt for løsøret. Tre år senere gikk skjøte på eiendommen videre til Halvor Tveiten (født 1913) for 30 000 kroner, - hvorav 5500 kroner ble betalt for løsøret.

Halvor Tveiten satt på eiendommen fram til 1962. Da skjøtet han den over på Jon O. Klevar (født 1912) for 50 000 kroner. Løsøret ble verdsatt til 4000 kroner.

Gården ble tilplantet med skog. Stabburet på Flata ble bygd av bjørneskytteren Nils Siljan fra Bjørkedalen. Innhuset brant ned.

I 1974 skjøtet Klevar eiendommen over på sine to barn, Bjørg Anlaug Klevar (født 1948) og Olav Klevar (født 1950), for 18 000 kroner.

Utdrag (s. 27-29) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 3. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen