Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Ødegården

Gårdsnummer 65, bruksnummer 9

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen ble i 1895 fraskilt bruksnummer 5, Ødegården, med en skyld på 6 øre. Skjøtet på det fraskilte bruket gikk fra Carl Halvorsen til en svigersønn, Nils Christian Johnsen.

Nils Christian Johnsen Kjørholt (1856-1925) giftet seg i 1890 med Anne Marie Carlsdatter (1864-1900).
Nils Christian og Anne Marie hadde disse barna:

  1. Elise, født 1890. Gift med Halvor Jensen (født 1890) fra Moldhaugen i Solum. Bosatt i Porsgrunn.
  2. Jenny Kathinka, født 1893 - død 1965. Gift 1915 med Ole Severin Eriksen Aas (1887-1957). Sønn av Erik Martin Jacobsen Aas. Bosatt på Hvalen (bruksnummer 1).
  3. Lars, født 1896 - død 1938. Ugift.
  4. Nora, født 1899. Gift med Ingvald Kornelius Halvorsen (1900 -1958). Sønn av Halvor Andreas Andersen Grava. Bosatt på Flohaugen (bruksnummer 11).

Under folketellingen i år 1900 bodde Nils Chr. Johnsen som enkemann på bruket sammen med sine fire barn og ei tjenestejente, Marie Halvorsen (født 1879). Nils Chr. Johnsen var skogs- og isarbeider. På bruket bodde også Jørgen Olsen (født 1862 i Bamble). Han var driftsherre og opptatt med utdrivning av skogen.


I 1922 ble eiendommen skjøtet over på en svigersønn, Ole Severin Eriksen Aas, for 7000 kroner. Dette skjøtet ble datert 22. juni og dagbokført 26. juli samme år.

Ole Severin Eriksen Aas kjøpte i 1931 bruksnummer 1 under Hvalen og bosatte seg der sammen med sin familie. Ved siden av denne eiendommen eide han også bruksnummer 13, Bakkeskogen, under Søndre Ås.

Etter at Ole og Jenny Aas var døde, gikk hjemmelen i 1965 over til sønnene, Einar og Ole Martin Aas. I 1972 skjøtet de Ødegården (denne eiendommen) med bebyggelse og festerett over på Kai Gusfre (født 1942) for 46 000 kroner. Et målebrev som ble avholdt samme år, viser at bruket var på 1846,3 m².

Utdrag (s. 484-485) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen