Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Vallerheim

Gårdsnummer 44, bruksnummer 59

av Per Chr. Nagell Svendsen

Det ble i 1956 foretatt en skylddeling på Nordre Valler (bruksnummer 2). Da ble bruksnummer 59 (denne eiendommen), Vallerheim, fraskilt med en skyld på 4,72 mark. Skjøte gikk året etter fra Nils Bjerketvedt til den yngste sønnen, Olav Bjerketvedt, for 47 760 kroner. Med i overdragelsessumen var løsøre for 5760 kroner.

Olav Bjerketvedt (født 1923) giftet seg i 1953 med Margit Glosimot (født 1924) fra Seljord.
Olav og Margit har disse barna:

  1. Nils, født 1955. Sagassistent på Søve landbruksskole. Gift 1979 med Hanne Tufte fra Ulefoss. Bosatt på Ulefoss.
  2. Johannes, født 1957. Agrotekniker.

Olav Bjerketvedt har handelsskole og landbruksskole. Han har vært formann i Eidanger bondelag, formann i representantskapet i Porsgrunn meieri, rådsmedlem i Telemark meieri, medlem av forstanderskapet i Brevik, Eidanger og Porsgrunn Sparebank og medlem av styret i Landslaget for Telemarksfe med mer. Margit Bjerketvedt har vært formann i Eidanger bondekvinnelag, formann i dyrevernet og dommer ved storfeutstillinger i Telemark.

Våningshuset på Vallerheim ble bygd i 1957, uthusene i 1957 og 1959, stabburet i 1974 og redskapshuset i 1978. Samtlige bygninger er satt opp av Olav Bjerketvedt. Våningshuset har kjøkken, dagligrom, salong og spisestue i første etasje. I annen etasje er det fire soverom og bad. Det er entré i begge etasjer.

Bruket er på 136 mål dyrket jord (ca. 35 dekar kom, 20 dekar poteter, 6 dekar gulrot og 75 dekar eng og beite). Skogen ligger i tilknytning til gården. Den årlige tilveksten av bar- og lauvskog utgjør omkring 8 m³.

Det ble i 1960 holdt en liten skylddeling på Vallerheim. Da ble bruksnummer 66 fraskilt med en skyld på 2 øre. Senere er bruksnummer 133 fraskilt eiendommen.

På Vallerheim blir det satset sterkt på melkeproduksjon. I 1980 var det 18 melkekyr og 22 ungdyr på bruket. En har hatt omkring 100 premierte kyr. Gården er den største melkeleverandøren i Nedre Telemark. I fjøset er det moderne melkemaskiner, og melken går i rør ut til en samletank.

Utdrag (s. 77-78) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen