Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Kjørholt

Gårdsnummer 73

av Per Chr. Nagell Svendsen

Plassen Hitterød ble ryddet på annen halvdel av 1600-tallet. Den ble solgt til selveie i 1787.
I 1814 fantes det to husmannsplasser på Kjørholt. Begge disse må ha blitt ryddet på slutten av 1700-tallet. Plassen 1 ble nedlagt i 1868, mens Plassen 2 var nedlagt før 1865. En plass ved navn «Blegebakken» hørte også inn under Kjørholt.

Husmenn og festere under bruksnummer 1

Blekebakken

Isach Johnsen (født 1797) var sønn av John Arnesen Kjørholt. Han giftet seg i 1823 med tjenestejente Anne Laurine Jakobsdatter (født ca. 1797).
Kjente barn:

  1. Anne Maria, født 1825 - død 1852. Ugift.
  2. Marthe Marie, født 1827 - død 1884. Gift med matros Gunder Henriksen Trosvig (1820 -1910). Sønn av Henrik Gundersen Heia.
  3. Jon, født 1829. Gift 1855 med Christine Jensdatter.
  4. Karen Kristine, født 1833 - død 1897. Gift 1857 med Peder Pedersen (1835-1883). Sønn av Peder Olsen Heistad. Bosatt på Kjørholt (bruksnummer 5).
  5. Olava, født ca. 1836. Gift 1860 med matros Christen. Halvorsen (født 1833). Sønn av Halvor Jacobsen Traaholt.
  6. Jakob, født 1838. Gift 1869 med Anne Marie Johnsdatter Wiersdalen (født ca. 1843).

Plassen 1

I 1828 ble denne plassen festet av Ole Johnsen. Han fikk festebrev fra en eldre bror, Arne Johnsen, på «Pladsen» under Kjørholt for sin og sin tilkommende hustrus levetid. (Se nærmere under bruksnummer 1.)

Ole Johnsen (1799-1865) giftet seg i 1830 med Elisabeth Larsdatter (ca. 1792-1868). Hun var datter av Lars Gundersen Kaasen.
Kjente barn:

  1. Jon, født 1831 - død 1839.
  2. Anne Laurine, født 1833 - død 1884. Gift 1856 med John Nielsen (1828-1917). Sønn av Niels Johnsen Kjørholt. Bosatt på Kjørholt (bruksnummer 7).

Etter at Ole Johnsen døde i 1865, brukte enken, Elisabeth Larsdatter, plassen fram til sin død i 1868. Plassen ble da nedlagt.

Plassen 2

Jens Olsen (født ca. 1769) var gift med Kirsti Engebretsdatter (født ca. 1769).
Kjente barn:

  1. Karen, født 1799
  2. Ole, født 1803

Kirsti Engebretsdatter hadde en sønn fra et tidligere ekteskap: Engebreth Syversen, født ca. 1793

Jens Olsen er den eneste kjente husmannen på denne plassen. Han brukte plassen fra omkring år 1800. Plassen ble nedlagt før 1865.

Utdrag (s. 605-606) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen