Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Øyenkastet

Gårdsnummer 46, bruksnummer 37

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen hørte inn under hovedbølet på Bjørntvet. I 1850-årene ble bruket forpaktet bort.

Folketellingen som ble avholdt i 1865, viser at Kirsten Jacobsdatter bodde på bruket og drev dette. Kirsten Jacobsdatter (født 1812) var enke. På bruket bodde også hennes søster, Marie Jacobsdatter (født 1826). Hun var sykelig og bodde på Øyenkastet for betaling. Kirsten Jacobsdatter hadde også en losjerende boende hos seg. Det var Ole Syvertsen. Han var sjømann og bosatte seg senere under Kleven. (Se «Husmenn og festere».)

Det bruket som Kirsten Jacobsdatter forpaktet, ble ikke skyldsatt før i 1896. Ved en skylddelingsforretning som ble avholdt dette året, ble bruksnummer 37 skilt ut og solgt til Kirsten Jacobsdatter. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 45 øre.

Kirsten Jacobsdatter solgte senere bruket til Anton Person. Den nye eierfamilien hadde tidligere bodd i Solum.

Anton Person (1853-1900) var gift med Lovise Person (født 1850). Begge ektefellene kom fra Sverige.
Anton og Lovise hadde disse barna:

  1. Adolf, født 1892 i Solum
  2. Konstanse, født 1892 i Solum.

I 1901 ble det avholdt en skylddelingsforretning. Bruksnummer 48, Hegstad, ble fraskilt med en skyld på 6 øre. Den gjenværende delen av «Øienkastet» hadde i 1905 en skyld på 39 øre.

Brukets skyld ble fram til 1922 ytterligere redusert med 16 øre. Skjøte gikk dette året til Anders og Arnt Abrahamsen for 4000 kroner.

I den nye matrikkelen som utkom i 1931, var skylden på «Øienkastet» nedskrevet i 4 øre. Dette som følge av salg av byggetomter. I 1951 ble det avholdt nok en skylddelingsforretning. Da ble bruksnummer 585 skilt ut med en skyld på 1 øre.

Året etter fikk Arnt Abrahamsen (død 1956) skifteskjøte på halvparten av Øyenkastet og bruksnummer 684 for 7500 kroner. Etter nok en skylddeling på 1 øre gikk hjemmelen på «hovedbruket» i 1959 over til Marie Lona (født 1910). Eiendommen hadde da en verdi av 15 000 kroner.

Det er også senere blitt fraskilt et par byggetomter. I et målebrev vedkommende denne eiendommen som ble avholdt i 1976, ble arealet oppgitt å være 1031 m².

Utdrag (s. 137-138) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen