Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Bjørketvet

Gårdsnummer 45

av Per Chr. Nagell Svendsen

Aslak Engebretsen (født 1778) var gift med Lisbeth.
Kjent barn: Else, døpt 1808
Aslak Engebretsen var sammen med sin familie bosatt under det senere bruksnummer 11.


Ole Engebretsen (1794-1837) var innerst under Bjørketvet. Han kjøpte i 1825 halvparten av plassen «Hovet» under Hovholt (senere bruksnummer 2) og bosatte seg der sammen med sin familie. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)
En søster av Ole Engebretsen, Thore Engebretsdatter (født ca. 1792), giftet seg i 1820 med gårdmann Christen Knudsen Holte (født ca. 1788). De bosatte seg på Ødegården under Nordre Lunde.
En eldre søster av Ole Engebretsen, Anna Marie Engebretsdatter (født 1776), var enke da hun i 1826 giftet seg med enkemann Ole Jacobsen (født 1772). Ole Jacobsen var innerst under Mule.


Hans Hansen var gift med Marie Jensdatter.
Kjent barn: Inger Oline, født 1823.
Hans Hansen var innerst under Bjørketvet. Arbeidet hans bestod i det alt vesentlige av arbeid på jorda.


Halvor Herbrandsen (født ca. 1792) var sønn av Herbrand Halvorsen. Han var første gang gift med Else Andersdatter (ca. 1790-1832).
Kjent barn: Anne Marie, født ca. 1814 - død 1826.
Else Andersdatter døde i 1832. Skiftet etter henne ble avholdt 2. juni 1833. Løsøret ble da taksert til 12 spesidaler og 2 ort.

Halvor Herbrandsen giftet seg i 1833 med Maren Gundersdatter (født ca. 1796). Hun var datter av Gunder Pedersen Ødegaarden fra Bjørkedalen.
Kjent barn: Anders, født 1833

Halvor Herbrandsen var husmann under Bjørketvet. Familien hadde tidligere bodd på Pasa under Nordre Tveten.

Utdrag (s. 99) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen