Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Kjørholt - Solhaug

Gårdsnummer 73, bruksnummer 12

av Per Chr. Nagell Svendsen

Solhaug (bruksnummer 12) ble i 1895 skilt ut fra bruksnummer 1 med en skyld på 8 øre. Skjøtet gikk samme år fra Amund Johnsen Kjørholt til John Nielsen for 300 kroner.

John Nielsen (1828-1917) overtok i 1851 farsgården, løpenummer 182 (senere bruksnummer 7), etter sin mor. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) I 1870 ble løpenummer 182 solgt på auksjon.
Nielsen var skogsarbeider. På Solhaug satte han poteter. Han hadde dessuten en liten frukthage.

Etter John Nielsens død gikk hjemmelen til eiendommen over til datteren, Karen Sofie Johnsdatter, for 1000 kroner til medarvingene. Hun hadde stelt huset for faren siden 1884.

Karen Sofie Johnsdatter (1862-1922) levde ugift. Hun drev for det meste som sydame. Etter hennes død ble bruket i 1922 solgt fra arvingene til Arthur A. Kjørholt for 5000 kroner.


Arthur William Kjørholt (1898-1977) var sønn av Amund Johnsen Kjøholt. Han giftet seg med Magda Olava Carlsdatter (1898-1982) fra Nordre Grava.
Arthur William og Magda Olava hadde disse barna:

  1. Astrid, født 1921. Gift med Gunnar Bakke (født 1917). Sønn av Georg Nilsen Bakke.
  2. Synnøve, født 1923. Gift med Øyvind Kolstad.
  3. Annie, født 1925. Gift med Peder Austad fra Siljan.
  4. Marie. Gift med Helge Pedersen.

I 1936 kjøpte Arthur W. Kjørholt bruksnummer 18, Kjørholt, for 950 kroner. Denne eiendommen ble sammenføyd med bruksnummer 12 i henhold til begjæring og attest. Den samlede skylden kom opp i 20 øre, og bruket fikk navnet Kjørholt - Solhaug.

Det ble i 1958 holdt en skylddeling på eiendommen. Da ble bruksnummer 21, Fjellhaug, fraskilt med en skyld på 2 øre.
Målebrev vedrørende Kjørholt - Solhaug ble avholdt i 1977. Eiendommen var da på 13 075,9 m².

Utdrag (s. 603-604) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen