Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Sanna

Gårdsnummer 45, bruksnummer 9

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette bruket, løpenummer 113d, ble ved en skyldsetning i 1851 og en ny skyldsetning i 1863 skilt ut fra løpenummer 113c. Den samlede eiendommen eides tidligere av Christian Østensen. Etter hans død ble bruket delt mellom de to sønnene, Erik og Ole Christianssønner.

Brødrene fikk skjøte på eiendommene for 300 spesidaler. Hvert av brukene fikk en skyld på 1 ort og 14 skilling. Erik Christiansen overtok løpenummer 113c (senere bruksnummer 8), mens Ole Christiansen overtok løpenummer 113d (denne eiendommen).

Herredsbeskrivelsen av 1865 forteller at Ole Christiansens bruk var på 26 mål åker og dyrket eng. Det hørte ikke med noen utslått eller fjellslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1½ tønne havre, 1/8 tønne bygg, 1/8 tønne hvete og 1/8 tønne rug. Avlingen utgjorde 6 fold havre, 7 fold bygg, 7 fold hvete og 7 fold rug. Ved siden av ble det dyrket 20 skippund høy.
På bruket var det 1 ku og 5 sauer. Dyrene hadde en ubetydelig havn. - Eiendommen hadde ikke skog, hverken til husbruk eller for salg.
Gården lå 1/8 mil fra hovedveien og ¼ mil fra Porsgrunn. Bruket var lettbrukt og alminnelig godt dyrket. Beliggenheten gjorde at bruket under tiden var utsatt for frost. Herredskommisjonen foreslo å skrive opp skylden på eiendommen til 2 ort og 22 skilling.

I matrikkelen av 1889 fikk eiendommen bruksnummer 9. Samme år ble skylden på eiendommen revidert til 1,62 mark.

Året etter skjøtet Ole Christiansen eiendommen over på Hans Kristensen Høiset for 2400 kroner. Høiset satt med eiendommen Sanna under Bjørketvet fram til 1910. Da gikk skjøtet til Hans Anton Stribolt for 4000 kroner. Hans Anton Stribolt bodde på bruksnummer 7, Rønningen.

I 1918 skjøtet Stribolt bruksnummer 9 over på Karl og Hans Knutsen for 10 000 kroner. De solgte bruket senere samme år videre til vognmann Samuel Svennungsen for 12 400 kroner.

Svennungsen solgte i 1929 eiendommen til Olaf Tidemann Nygaard for 7000 kroner. Nygaard eide på dette tidspunktet også bruksnummer 8, Sanna, hvor han bodde sammen med familien sin. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

I 1934 ble ved en skylddelingsforretning bruksnummer 13, Kilen, skilt ut til Langesundsfjordens kommunale kraftselskap. Den gjenværende eiendommen fikk en skyld på 1,55 mark. Året etter ble bruksnummer 9, Sanna, solgt på auksjon.

Utdrag (s. 95-96) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen