Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Furulund

Gårdsnummer 60, bruksnummer 10 og 11

av Per Chr. Nagell Svendsen

I år 1900 ble bruksnummer 10 skilt ut fra Løvsjø (bruksnummer 7) med en skyld på 3 øre. Den fraskilte eiendommen ble solgt fra Carl Magnus Gustavsen til en svigersønn, Karl August Johansen.

Karl August Johansen (1867-1952) var opprinnelig fra Sverige. Han kom til Norge i 1886. Med sin første kone hadde han disse barna:

  1. Marie Johanne, født 1891 i Gjerpen. Gift med Marius Dahl.
  2. Kathrine, født i Gjerpen. Gift Bratsberg.
  3. Johannes, født 1895 i Gjerpen - død 1967. Gift med Magda Wingereid (død 1971) fra Bamble. Bosatt på Gjærstad under Hvalen (bruksnummer 11).

Karl August Johansen giftet seg andre gang i 1898 med Gunnild Maria Carlsdatter (1867-1956). Hun var datter av Carl Magnus Gustavsen Løvsjø.
Karl August og Gunnild Maria hadde disse barna:

  1. Mathilde, født 1899. Gift med Thorleif Olsen fra Porsgrunn.
  2. Kristian, født 1901. Ugift. Emigrerte til Canada.
  3. Anna, født 1904. Gift 1944 med Kristian Hammerkvist fra Brevik. Bosatt på Furulund (denne eiendommen).
  4. Peder, født 1908. Gift med Astrid. Bosatt på Furulund (denne eiendommen).

Karl August Johansen var steinarbeider ved, siden av at han drev det lille gårdsbruket. I år 1900 satte han ut poteter ved siden av at han hadde en liten frukthage.

I 1906 fikk Karl August Johansen kjøpt bruksnummer 11, Furulund, av sin svigerfar. Dette bruket fikk en skyld på 21 øre. Det ble lagt til bruksnummer 10 og drevet sammen med dette.

Karl August Johansen kjøpte i 1927 bruksnummer 31, Furulund skog, med en skyld på 25 øre. Denne skogen ble skilt ut fra bruksnummer 6, Skjelsvik.

I 1939 ble eiendommene skjøtet over på de to yngste barna, Anna Hammerkvist og Peder Karlsen, for 4000 kroner. Ti år senere ble det holdt et par skylddelingsforretninger under bruksnummer 11. Dette førte til at skylden på bruket ble redusert til 17 øre.

De tre bruksnumrene 10, 11 og 31 ble i 1950 sammenføyd til ett bruk i henhold til begjæring og attest. Den samlede skylden kom etter dette opp i 45.øre.

Samme år overdro Peder Karlsen sin halvpart av bruket til sin søster, Anna Hammerkvist, mot at bruksnummer 72, Bjørkelund, ble skilt ut til hans fordel. Den fraskilte eiendommen fikk en skyld på 9 øre.


Anna Johansen (født 1904) giftet seg i 1944 med Kristian Hammerkvist fra Brevik.
Kristian og Anna har ei datter: Marie Mathilde, født 1944

Våningshuset på bruket ble bygd i 1899, mens uthusene ble satt opp tre år senere. I 1945 ble det dessuten reist et bryggerhus på bruket.
Det dyrkede jordbruksarealet utgjorde på begynnelsen av 1950-tallet 7 dekar (sandmold). Den produktive skogen dekket 15 dekar.
I 1960 var skylden på Furulund nedskrevet til 27 øre. Det er også senere blitt fraskilt noen bruksnumre.

Utdrag (s. 388-390) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen