Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Brønneløkken

Gårdsnummer 60, bruksnummer 10

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen ble skilt ut ved en skylddeling som ble avholdt i 1882. Da ble løpenummer 1731 skilt ut fra løpenummer 173a (senere bruksnummer 1), med en skyld på 14 skilling og solgt fra Peder Martin Røra til Andreas Isaksen Heistad for 1025 kroner.

Andreas Isaksen (født 1853) giftet seg i 1876 med Olga Marianne Amundsdatter (født 1857).
Andreas og Olga Marianne hadde disse barna:

 1. Ida Amine, født 1877
 2. Amund, født 1879. Bygningssnekker i år 1900.
 3. Albert, født 1889. Emigrerte til USA.
 4. Ragna, født 1892
 5. Dagny, født 1894
 6. Ester, født 1897
 7. Ruth, født 1900

Andreas Isaksen var bygningsarbeider ved siden av at han drev gårdsbruket. Om vinteren var han særlig sysselsatt med isarbeide.

I 1889 fikk løpenummer 1731, «Brøndløkken», bruksnummer 10. Skylden på bruket ble revidert fra 14 skilling til 28 øre.

Andreas Isaksen solgte i 1904 bruket til Johan Larsen Skavrager for 2800 kroner. Familien Isaksen flyttet til Sandefjord.


Johan Larsen var sammen med sin familie bosatt på bruksnummer 1 under Skavråker. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.) Brønnløkken ble året etter solgt til Halvor Amundsen Heistad for 3000 kroner.


Halvor Amundsen (født 1879) var sønn av Amund Nilsen Aas og Anne Margrethe Halvorsdatter Grava. Han giftet seg med Marie Oline Nicolaysdatter Oksøen (født 1879).
Halvor og Marie Oline hadde disse barna:

 1. Alf, født 1905. Ugift. Emigrerte til USA.
 2. Haldor, født 1906. Gift med Oline (født 1909). Bosatt på Heistad.
 3. Karen, født 1908. Gift med Amandus Hyvik (født 1906). Sønn av Jens Johannessen Hyvik på Sandøya.
 4. Nils, født 1910. Gift. Ekteskapet oppløst.
 5. Hans, født 1911. Emigrerte til USA. Gift i USA.
 6. Sigrid, født 1912. Gift med Johan Landehagen (1903-1968)
 7. Verner, født 1915. Ugift.
 8. Julius, født 1916. Gift med Astrid Holden fra Alvdal i Østerdalen.
 9. Gudrun, født 1917. Gift med Edvin Nicolaisen fra Arøya i Brunlanes.
 10. Hanney, født 1920. Gift med Anker Karlsen (født 1920) fra Porsgrunn.

I 1918 og 1919 ble det holdt noen skylddelinger på bruket. Skylden på Brønnløkken var i matrikkeloversikten av 1931 redusert til 16 øre.

Samme år gikk skjøtet fra Halvor Amundsens arvinger (unntatt sønnen Alf som var emigrert til USA) til den nest eldste sønnen, Haldor Amundsen, for 6000 kroner. I 1935 fikk Gulbran Martin Gulbransen auksjonsskjøte på. eiendommen for 6500 kroner.

Gulbran Martin Gulbransen (født 1894) og hustru Inger (født 1902) skjøtet året etter Brønnløkken over på Johan Landehagen for 7000 kroner.


Johan Landehagen (1903-1968) var gift med Sigrid Amundsen (født 1912). Hun var datter av den tidligere eieren, Halvor Amundsen.
Johan og Sigrid har disse barna:

 1. Nils, født 1932
 2. Solveig, født 1939
 3. Reidun,
 4. Åse Brith

Skylden på bruket ble ytterligere redusert i årene som fulgte. I 1962 hadde Brønnløkken en gjenværende skyld på 6 øre.

Utdrag (s. 533-535) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen