Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Solhaug

Gårdsnummer 65, bruksnummer 13

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddeling som ble holdt i 1932, ble Saltboden (bruksnummer 7) delt i to like store bruk. Det fraskilte bruket, Solhaug, fikk bruksnummer 13 (denne eiendommen) og en skyld på 97 øre. Bruket var fra tidligere bebodd av Johan Serinius Carlsen, hans kone, Ingeborg, og deres tre barn. (Slektsoversikten er tatt med under bruksnummer 7.)

Hjemmelen til Solhaug gikk etter Johan Serinius og Ingeborg Carlsens død over til deres barn: Ingeborg Jakoba, Karla, Anne og Inger Johanne Saltboden. I 1941 fikk Ingeborg Jakoba og hennes mann, Olav Sørensen, skjøte fra de tre andre medeierne for 7500 kroner.


Olav Sørensen (født 1905) giftet seg i 1935 med Ingeborg Jakoba Saltboden (1904-1965).
Olav og Ingeborg Jakoba har ei datter: Elisabeth, født 1942

Våningshuset på gården ble bygd i 1895 av Johan C. Saltboden, og uthusene ble satt opp i 1913. Bryggerhuset er av eldre årgang.
Det dyrkede jordbruksarealet var på begynnelsen av 1950-tallet på 10 dekar (moldblandet sandjord). På gården var det 1 hest, 12 griser, 3 geiter og 130 høner.

Utdrag (s. 485-486) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen