Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Høgeli

Gårdsnummer 69, bruksnummer 14

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dette var opprinnelig en husmannsplass under Heistad (bruksnummer 11 og 12). I 1871 ble det underskrevet to grunnsedler til Amund Grava. Nilsen og etterkommere. Den årlige avgiften ble satt til 1 spesidaler og 3 ort til hver av eierne, Anne Olsdatter (senere bruksnummer 11) og Ole Olsen (senere bruksnummer 12).

I 1893 fant den formelle skylddelingen sted (tinglyst 1907). Fra hvert av de forannevnte brukene ble det skilt ut en del med en skyld på 3 øre slik at den samlede skylden på det fraskilte bruket kom til å lyde på 6 øre. Høgeli (eller Hageli som det dengang ble kalt) ble etter skylddelingene festet bort til Elias C. Nilsen.

Elias Christopher Nilsen (1852-1927) var sønn av Niels Amundsen Aas. Han giftet seg i 1875 med Anne Helene Halvorsdatter (1851-1947). Hun var datter av Halvor Andersen.
Elias Christopher og Anne Helene hadde disse barna:

  1. Nils Elias, født 1877.
  2. Kristiane Nilia, føde 1879 - død 1945. Gift 1904 med Kristian Olsen (1875-1939) fra Herre i Bamble. Bosatt på Nordre Grava (bruksnummer 2).
  3. Halvor, født 1882 - død 1949 i Canada. Sjømann i år 1900. Gift med Anna Mathilde Anundsdatter (født 1886). Datter av Anund Olsen på Søndre Rød. Emigrerte til Canada.
  4. Anders, født 1884 - død 1967. Ugift. Snekkerlærling i år 1900. Emigrerte til Canada.
  5. Berginius, født 1887 - død 1973. Gift med Inger Marie Kittilsen (født 1891) fra Skien. Bosatt på Herøya.
  6. Anna Elise, født 1889. Gift med Andreas Skår (1891-1965) fra Bergen.
  7. Marius, født 1893. Ugift. Emigrerte til USA.

Elias C. Nilsen var jernbanearbeider ved siden av at han drev gårdsbruket. I 1939 fikk Anne Helene Nilsen skjøte på Høgeli for 1270 kroner.

Elise Skår fikk skjøte på bruket i 1947. I 1966 fikk Åse Rennesund (født 1929) hjemmelen til eiendommen etter lengstlevende ektefelle, Andreas Skår, som døde året før.

I 1967 fikk Amunda Arvesen (født 1893) skjøte for 34 600 kroner. Senere samme år fikk Edvin Gundersen skjøte for 17 000 kroner.

Et målebrev som ble avholdt i 1970, viser at eiendommen da var på 1284,1 m². I 1973 fikk Jan Ludvigsen og Amunda Arvesen grunnbokhjemmel til eiendommen. Edvin Gundersen fikk senere skjøte på Amunda Arvesens andel for 1000 kroner og skjøte på Jan Ludvigsens andel for 0 kroner.

Utdrag (s. 543-544) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen