Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Løkka

Gårdsnummer 51, bruksnummer 53

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen består av den tidligere husmannsplassen «Klokkerløkka» eller bare «Løkka» som den også ble kalt. Der stod det i manns minne et lite tømmerhus som forlengst er nedbrent.

Jens Larsen (født 1822) var sønn av Lars Jensen Nøklegaard. Han giftet seg i 1847 med Aaste Marie Sørensdatter (1818-1863). Hun var datter av Søren Eriksen Wiersdalen.
Jens og Aase Marie hadde disse barna:

  1. Anne Nicoline, født 1847. Gift 1879 med jernbanearbeider Einar Samuelsen (1844-1882).
  2. Lars Edvard, født 1851 - død 1920. Kirketjener. Gift 1884 med Lava Sørine Iversdatter (1853-1947). Datter av Iver Larsen Traaholt. Bosatt på Tråholt under Bjørkevold (bruksnummer 26).
  3. Karen Sørine, født 1855.
  4. Søren Martin, født 1857 - død 1894. Drept under steinras ved Kalkbruddet på Skrukkerød. Gift med Maria.

Jon Larsen Ekelid skjøtet i 1886 et på sin eiendom (senere bruksnummer 3) liggende våningshus med uthus til Halvor Aatedal for 600 kroner. Noen år senere, i 1900, fikk Lars Olsen Kokkersvold skjøte fra Isak Tollefsen på en parsell av Ekeli ifølge grunnseddel av 1886 med tilleggsbestemmelser av 1900 for 450 kroner.


I 1924 ble «Løkka» skilt ut fra bruksnummer 3, Ekeli, med en skyld på 30 øre. Det fraskilte bruket fikk bruksnummer 53 og ble overdratt til Anton Riise.
Anton Riise hadde disse barna:

  1. Solveig. Stedatter.
  2. Olga. Gift med Lars Solberg fra Brunlanes. Bosatt på Ekeli (bruksnummer 3), flyttet senere til Brunlanes.
  3. Josefa

Anton Riise var murer. Han bygde i 1928 nye hus på stedet. Året etter fikk han kjøpt bruksnummer 61, Solbakken, som samme år ble skilt ut fra Ekeli med en skyld på 3 øre.
I 1936 ble eiendommen solgt til Oskar Grønbakken for 1100 kroner. Den nye eieren bosatte seg på Løkka med familien sin.


Oskar Grønbakken (1901-1969) var sønn av Ole Grønbakken og Marie Martinusdatter. Han giftet seg i 1922 med Gunhild Skifterud (født 1900).
Oskar og Gunhild har ei datter: Mary, født 1924. Gift med Olav Smørvik fra Tinn. Bosatt på Løkka (denne eiendommen).

Oskar Grønbakken arbeidet ved Porsgrunn Fabrikker på Herøya. Bruket drev han ved siden av. Eieren plantet mellom annet omkring 150 frukttrær på eiendommen.

Det dyrkede jordbruksarealet var på begynnelsen av 1950-tallet på 14 dekar (leirmold). På bruket var det 1 ku, 2 griser og 30 høner.

En del av eiendommen er frasolgt til veianlegg og boligbygging. Etter Oskar Grønbakkens død ble enken, Gunhild Grønbakken, gitt uskiftebevilling.

Utdrag (s. 216-217) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen