Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Åsen

Gårdsnummer 66, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Jacob Olsen satt med hovedbruket under Søndre Grava (bruksnummer 1) helt fram til 1897. Han fikk da skilt ut bruksnummer 4, «Aasen», med en skyld på 1,23 mark. Hovedbølet ble overtatt av den eldste sønnen, Ole Peter Jacobsen, mens han selv i 1898 tok med seg resten av familien og bosatte seg på det fraskilte bruket. Denne eiendommen bestod for det meste av skog, men det var noe oppdyrket mark nede ved bekken.

I 1868 hadde Jacob Olsen kjøpt Rødningen under Øvre Lunde (senere bruksnummer 2) av sin far, Ole Petter Jacobsen. Denne eiendommen fikk i 1889 en revidert skyld på 2,20 mark og ble drevet sammen med eiendommen under Søndre Grava. Etter at hovedbølet var skilt ut til sønnen, beholdt Jacob Olsen eiendommen Rødningen og drev dette bruket sammen med Åsen.

Under folketellingen i år 1900 bodde Jacob Olsen på Åsen sammen med sin kone, Gunhild Margrethe Isaksdatter, og to av barna, Isak og Anna, som da var ugifte. Jacob Olsen var skipsreder ved siden av at han drev med gårdsbruk og fiske. Sønnen, Isak Jacobsen, oppgav de samme yrkene som sin livsstilling.

Jacob Olsen satt med eiendommene fram til sin død i 1912. Hjemmelsdokumentet til denne eiendommen og bruksnummer 2 under Øvre Lunde, Rødningen, gikk da over til sønnen, Isak J. Grava, for kroner 9819,43 og panterettsutlegg for 4640 kroner. Stervboenken forbeholdt seg fritt opphold hos den nye eieren.


Isak J. Grava (1879-1958) giftet seg i 1927 med Marie Isaksdatter Bruseth (født 1904) fra Bergan i Solum.
Isak og Marie har disse barna:

  1. Jakob, født 1927. Rektor. Gift 1951 med konsulent Nelly Marie Nilsen (født 1927). Bosatt på Heistad.
  2. Isak Oddvar, født 1929. Skipselektriker. Ugift. Bosatt i Skien.
  3. Gudrun Margoth, født 1931. Sekretær. Gift 1953 med bibelskolelærer Kåre Liodden (født 1926). Bosatt i Bærum utenfor Oslo.
  4. Kirsten Margrethe, født 1934. Ugift. Bosatt i Nome.
  5. Else, født 1937. Ligningssekretær. Gift 1957 med avdelingsingeniør Joleiv Ellingsen (født 1930). Bosatt på Klepp på Jæren.
  6. Dag Asbjørn, født 1946. Oppsynsmann. Gift 1964 med ekspeditrise Britt Mari Søberg (født 1948). Bosatt på Heistad.

I 1910 ble Storemyr som lå under bruksnumer 1, delt i to vel 10 dekar store områder. Isak Grava fikk det fraskilte bruksnummer 6, Søndre Storemyr, med en skyld på 40 øre for 1000 kroner av sin bror, Ole Petter Grava.

På bruksnummer 4, Åsen, ble det i 1927 avholdt en skylddeling. Bruksnummer 7, Solhaug, ble skilt ut med en skyld på 5 øre. Isak Gravas bruk under Søndre Grava og Øvre Lunde hadde etter dette en gjenværende skyld på 3,78 mark.

Det dyrkede jordbruksarealet bestod av omkring 60 dekar (mold), mens den produktive skogen utgjorde om lag 160 dekar. På gården var det på begynnelsen av 1950-tallet 1 hest, 6 kyr, 1 ungdyr, 2 griser og 16 høner.

Våningshuset på bruket ble bygd i 1898. Samme år ble det satt opp et uthus. Uthuset ble ombygd i 1938. Fjøset ble reist i 1910 og bryggerhuset i 1930. Branntaksten på husene var i 1953 på 28 000 kroner.

I 1955 gikk skjøtet på bruksnummer 6, Søndre Storemyr, sammen med bruksnummer 102 under Øvre Lunde til Eidanger kommune for kroner 89 110,19. Disse eiendommene ble i 1971 sammenføyd med bruksnummer 1 under Øvre Lunde.

Isak Grava døde i 1958. Enken, Marie Grava, ble etter dette sittende i nskiftet bo.

I årene som fulgte ble det skilt ut en rekke tomter fra Åsen. Målebrev vedkommende denne eiendommen ble avholdt i 1978. Det viser at eiendommen da var på 14 649,2 m².

Året før hadde gavebrev på Åsen gått til de seks barna. De hadde i 1974 overtatt Rødningen under Øvre Lunde. Også fra dette bruket er det skilt ut en rekke tomter.

Utdrag (s. 497-498) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen