Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Skavråker

Gårdsnummer 70, bruksnummer 2

av Per Chr. Nagell Svendsen

Denne eiendommen, løpenummer 175b, ble fraskilt løpenummer 175a (senere bruksnummer 1) i 1822. Det fraskilte bruket fikk en skyld på 1½ skinn. Skjøtet gikk samme år fra Ole Pedersen og hans sønn, Peder Olsen, til Gunder Jacobsen for 160 spesidaler. I matrikkelen av 1838 fikk løpenummer 175b en revidert skyld på 18 skilling.

Gunder Jacobsen var gift og hadde to sønner:

  1. Jacob
  2. Ole Andreas

I 1860 skjøtet Gunder Jacobsen Bøes umyndige og eneste arvinger eiendommen under Skavråker over på Peder Stiansen Klep for 431 spesidaler. Eiendommen har senere hørt inn under Klepp.

Herredsbeskrivelsen av 1865 viser at brukets åker og dyrkede eng dekket 12¾ mål. Det hørte ikke med noen utslått til eiendommen.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på ½ tønne havre og ½ tønne poteter. Avlingen viste 6 fold. Ved siden av ble det dyrket 10 skippund høy.
På bruket var det 1 ku. Kua hadde ingen egen havnehage. - Det hørte ikke med noen skog til eiendommen.
Bruket lå 1/8 mil fra hovedveien og sjøen. Det var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo å heve skylden på eiendommen til 1 ort og 6 skilling.

Den nye matrikkelen av 1889 gav løpenummer 175b bruksnummer 2 under gårdsnummer 70, «Skavraaker». Skylden på bruket ble revidert fra 18 skilling til 70 øre.
Bruket har aldri vært bebygd. Det har siden overdragelsen i 1860 vært drevet som et underbruk av Klepp.

Utdrag (s. 559) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen