Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Søndre Hvalstad (Spidsløkken)

Gårdsnummer 46, bruksnummer 9 og10

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddeling som fant sted i 1878, ble løpenummer 116i (del av denne eiendommen) skilt ut fra løpenummer 116b (senere bruksnummer 2), Tolleskogen. Den fraskilte eiendommen fikk navnet «Spidsløkken» og ble solgt fra Anne Wilhelmine Landgreen til smedmester Peder Pedersen. Han betalte 5005 kroner for eiendommen.

I matrikkelen av 1889 fikk Spidsløkken bruksnummer 9. Skylden på eiendommen ble samme år revidert fra 1 ort og 22 skilling til 2,69 mark.

Peder Pedersen satt med bruket i 20 år. I 1898 skjøtet han det over på Lars Mathiassen Slettene for 6000 kroner. Med på handelen hørte også diverse gårdsredskaper. Den nye eieren var sammen med sin familie bosatt på Slettene under Valler (bruksnummer 5). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Lars Mathiassen overdrog Spidsløkken til en av sine sønner, Mathias Larsen. Under folketellingen i 1900 bodde han på bruket sammen med sin kone og deres førstefødte datter. På gården bodde også konas søster, Karoline Isaksdatter (født 1875). Hun gjorde vanlig husarbeid.

Mathias Larsen (1879-1953) giftet seg med Amalia Sofie Isaksdatter (1879-1921). Hun var datter av Isak Jacobsen Ødegaarden. I 1907 kjøpte Mathias Larsen eiendommen Ødegården under Søndre Ås (bruksnummer 9) og flyttet dit sammen med sin familie. (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Etter Mathias Larsen hadde Peder Pedersen fra Kragerø eiendommen i en periode. Han solgte senere bruket til Ferdinand Hansen som igjen solgte det til Lars Grønnerød. Grønnerød solgte eiendommen til Wilhelm Nilsen Østland fra Kragerø for 40 000 kroner.

Senere overtok Porsgrund Sparebank bruket. Banken solgte eiendommen til Erik Skoe og Nils O. Solli. De nye eierne satt med bruket i tre uker før de solgte det til John Olsen. Han overdrog senere bruket til Porsgrunn Sparebank.


I 1925 kjøpte Nils August Olsen Traaholt eiendommen Spidsløkken. Bruket hadde en uforandret skyld på 2,69 mark.

Nils O. Traaholt hadde i 1913 kjøpt bruksnummer 70 under Bjørntvet, Søndre Hvalstad. Denne eiendommen ble i 1905 skilt ut fra bruksnummer 36, Hvalstad, med en skyld på 1 mark. Familien hadde tidligere bodd på Rønningen under Kvestad (bruksnummer 8). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

I 1927 skjøtet Nils O. Traaholt eiendommen Spidsløkken, bruksnummer 9, over på sønnen, Ingvald August Traaholt, for 17 000 kroner. Selv ble han sittende med eiendommen Søndre Hvalstad (bruksnummer 70).

Etter farens død i 1937 overtok Ingvald August Traaholt også Søndre Hvalstad. Han fikk i 1939 skjøte på eiendommen fra farens dødsbo for 13 200 kroner. Det samlede bruket ble kalt Søndre Hvalstad.


Ingvald August Traaholt (født 1904) giftet seg i 1937 med Anna Kristoffersen (født 1916). Hun er datter av Karl Berthram Kristoffersen på Dale under Nordalsetret.
Ingvald August og Anna har disse barna:

  1. Åse, født 1938. Gift med Eldar Ivar Straum (født 1939) fra Hemne i Sør-Trøndelag.
  2. Kjell, født 1946. Gift med Gunn Vera Hanes (født 1947) fra Tollnes i Solum.

I 1953 hadde bruket en skyld på 3,69 mark. Det dyrkede jordbruksarealet utgjorde 75 dekar (leirmold).

Våningshuset på gården ble satt opp i 1914, mens uthuset ble satt opp året før. I 1953 fantes det følgende dyr på gården: 2 hester, 6 kyr, 2 ungdyr, 3 griser og 35 høner.

Fem år senere ble det avholdt en skylddelingsforretning på bruksnummer 9, Spidsløkken. Bruksnummer 788 ble fraskilt med en skyld på 2 øre. Den gjenværende skylden på den samlede eiendommen var etter dette 3,67 mark. Senere er det dessuten blitt skilt ut en del langs med jernbanelinjen fra bruksnummer 70.

Utdrag (s. 118-120) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen