Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Stubbekåsa

Gårdsnummer 77, bruksnummer 2 og 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Skjegge var tidligere en husmannsplass. (Se bruksnummer 1.) Slik var det også med Stubbekåsa. Den første brukeren på plassen het Ole Stoesen.

Ole Stoesen (født 1796 i Kjose) var sønn av Stoe Olsen Omsland og svoger av Søren Andersen som drev plassen Skjegge. Han giftet seg med Kirsten Helliksdatter (født 1792 i Seljord).
Ole og Kirsten hadde disse barna:

  1. Stoe, født 1828 i Kjose - død 1863. Ugift. Bosatt på Stubbekåsa (denne plassen).
  2. Martin, født i Kjose Sjømann. Omkom ved forlis. Ugift.

I 1847 fikk Ole Stoesen husmannskontrakt fra Amund Olsen Lønnebakke på jordstykket «Dammen» for den tid han selv måtte bestemme. Jordstykket lå i østre kant av hans eiendom, inn mot Nøklegård. Avgiften ble satt til tre arbeidsdager på hovedbruket med fri kost.

Fem år senere fikk Ole Stoesen husmannskontrakt fra sogneprest C. Aall i Tanum på en del av plassen «Skjegge». Den årlige avgiften ble satt til 3 spesidaler.

Hans Jacob Sørensen kjøpte i 1853 Skjegge til selveie. I 1857 ble «Stubbekaasa», løpenummer 190b, skilt ut fra hovedbruket med en skyld på 20 skilling. Skjøtet gikk samme år til Ole Stoesens sønn, Stoe Olsen, for 450 spesidaler.

Stoe Olsen (1828-1863) levde ugift. Etter hans død gikk bruket over til faren, Ole Stoesen.


Under folketellingen i 1865 bodde Ole Stoesen på Stubbekåsa sammen med sin kone, Kirsten Helliksdatter. På bruket hadde de 1 ku og 3 sauer. Utsæden var på ½ tønne poteter.

Ole Stoesen solgte senere Stubbekåsa tilbake til Hans Jacob Sørensen. Sine siste leveår bodde Ole Stoesen hos en nevø, Nils Sørensen, i Tvedalen i Brunlanes.

Matrikkelen av 1889 gav Skjegge gårdsnummer 77. Løpenummer 190b fikk bruksnummer 2. Skylden på bruket ble revidert fra 20 skilling til 39 øre.


I 1890 solgte Hans Jacob Sørensen bruksnummer 1 og 2 til Nikolai Nilsen Stamland. (Se mer under bruksnummer 1.) Senere kom eiendommene på Amund og Johan Amundssønners hender.

Ved en skylddeling i 1912 ble bruksnummer 4, Skjegge, skilt fra bruksnummer 1 med en skyld på 15 øre. Senere samme år fikk Amund Amundsen skjøte fra Johan Amundsen på hans halvdel av Stubbekåsa og bruksnummer 4 for 1000 kroner.


Amund Amundsen (1853-1943) var sønn av Amund Christensen Nøklegaard. Han fikk i 1904 skilt ut bruksnummer 3, Skjeggerønningen, fra bruksnummer 2 under Nøklegård. (Slektsoversikten er tatt med under Nøklegård.)

Skjeggerønningen og Stubbekåsa ble dyevet som en eiendom. I 1937 fikk en stesønn, Georg Kristiansen Nøklegaard, og hans sønn, Kristian Kristiansen, skjøte på eiendommen for 7000 kroner. Selgeren tok forbehold om livsvarig fritt husvære for seg og sin hustru.

I 1946 fikk Kristian Kristiansen skjøte på farens halvdel for 4500 kroner. Han satt dermed som eneeier av bruket. (Se mer under Skjeggerønningen, bruksnummer 3 under Nøklegård.)

Utdrag (s. 636-637) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980. B. 3. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen