Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Vestløkken

Gårdsnummer 44, bruksnummer 3

av Per Chr. Nagell Svendsen

Ved en skylddeling som ble avholdt i 1881, ble løpenummer 110d, Vestløkken, skilt ut fra løpenummer 110c (senere bruksnummer 2). Det utskilte bruket fikk en skyld på 16 skilling.

Carl Olavus Olsen eide moderbruket. Både han og kona, Karen Regine Isachsdatter, døde tidlig. De hadde ingen barn. Etter deres død ble Vestløkken skilt ut til en søster av Carl Olavus Olsen, Anne Karine Olsdatter (født 1846).

Anne Karine Olsdatter bosatte seg på Vestløkken. Hun var ugift. I 1885 skjøtet hun eiendommen over på en svoger, John Larsen Bjerketvedt, for 1000 kroner (tinglyst i 1888).

I matrikkelen av 1889 fikk Vestløkken bruksnummer 3. Skylden på eiendommen ble samme år revidert til 81 øre. Anne Karine Olsdatter forpaktet eiendommen fram mot år 1900.

Det bodde ingen på Vestløkken under folketellingen i år 1900. Eieren, John Larsen, bodde sammen med sin familie på Bjørketvet (bruksnummer 1). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)

Seks år senere, i 1906, skjøtet John Larsen eiendommen Vestløkken og bruksnummer 1 og 2 under Bjørketvet over på sin eldste sønn, Bernhard Larsen, for til sammen 13 000 kroner. Den nye eieren drev som sin far, eiendommene under ett.

I 1924 skjøtet Bernhard Bjerketvedt eiendommen Vestløkken over på en onkel, Halvor Olsen Valler, for 6000 kroner. Halvor O. Valler hadde tidligere stått som eier av Nordre Valler (bruksnummer 2). Han var ungkar.

Halvor Olsen var i mange år i USA. Etter at han kom hjem, drev han i noen år sagbruk på sin nykjøpte eiendom, Vestløkken.

Eiendommen ble i 1929 skjøtet over på Olav Martinius Knutsen for 12 000 kroner. Med på handelen fulgte bruksnummer 257 under Bjørntvet, Nordløkken. Olav Martinius Knutsen eide også bruksnummer 12 under Hovholt.


Olav Martinius Knutsen (1902-1983) var sønn av Knut og Vilhelmina Olsen. Han giftet seg i 1934 med Solveig Eide (født 1903).
Olav Martinius og Solveig har disse barna:

  1. Bjørg, født 1936.
  2. Finn, født 1937. Gift med May Synnøve (født 1937).
  3. Gerd født 1939.

Olav Martinius Knutsens eiendommer hadde i 1953 en samlet skyld på 1,26 mark. Det dyrkede jordbruksarealet var på 74 dekar (myrjord). Eieren nydyrket 34 dekar. Den produktive skogen utgjorde 20 dekar og annen utmark 26 dekar,

Våningshuset og uthuset ble satt opp i 1917. Verksted ble bygd i 1935 og stabbur i 1942. Branntaksten på bygningene var i 1953 på 65 000 kroner. Samme år var det følgende dyr på gården: 2 hester, 5 kyr, 1 okse, 1 ungdyr, 3 sauer og 30 høner.

Fra 1950 og framover ble det skilt ut en del hustomter fra bruket. Det førte til at Vestløkken i 1962 hadde fått redusert sin skyld til 72 øre.

Utdrag (s. 63-64) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen