Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Bebyggelsen i Eidanger

av Per Chr. Nagell Svendsen

Navn Gnr. 1905 1931 Bnr. 1936 Navn Gnr. 1905 1931 Bnr. 1936
Bjørkevold

1

32

52

70

Oksum 40

5

8

8

Grønsholt

2

2

4

5

Stulen 41

2

6

6

Kvestad

3

11

17

17

Døvik 42

1

3

5

Lunde nordre

4

13

18

18

Eidanger prestegård 43

33

64

67

Lunde søndre

5

9

11

12

Valler 44

12

18

29

Øveråsen

6

1

1

1

Bjørketvet 45

12

12

12

Flogstad

7

7

14

17

Bjørntvet 46

96

306

330

Holtet

8

2

2

2

Skrukkerød        
Siljan

9

13

16

18

med Jønholt 47

17

28

29

Nordal nordre

10

5

5

5

Gata 48

1

1

1

Nordal søndre

11

1

1

1

Flåtten 49

6

11

11

Ødegården

12

4

4

4

Tveten nordre 50

11

18

21

Buer

13

5

6

6

Tveten søndre 51

25

62

64

Oklungen

14

4

9

9

Hovholt 52

4

5

5

Nordalsetret

15

21

40

41

Stridsklev 53

2

2

2

Kjendalen

16

16

19

19

Kleven 54

3

20

24

Solli

17

10

10

10

Gunneklev 55

5

10,5

166

Viersdalen

18

10

10

10

Herøya 56

33

172

210

Sundsåsen

19

5

15

25

Skrapeklev 57

2

7

7

Langangen

20

11

13

15

Ørstvet 58

20

34

41

Nøklegård

21

4

5

5

Mule 59

4

14

18

Halvarp

22

11

16

22

Skjelsvik 60

10

34

42

Bassebo

23

2

2

2

Hvalen 61

18

47

50

Sagen

24

2

5

5

Rød søndre 62

3

3

3

Håøya

25

14

19

19

Ås søndre 63

12

16

16

Narholmen

26

1

1

1

Ås nordre 64

7

10

15

Bjønnes

27

20

20

34

Grava nordre 65

9

12

14

Myren

28

1

2

2

Grava søndre 66

5

8

9

Karisholmen

29

1

1

1

Lunde øvre 67

10

20

28

Hestholmen

30

1

1

1

Lunde nedre 68

2

13

13

Siktesøya

31

11

18

21

Heistad 69

23

56

62

Bjørkøya

32

7

13

21

Skavråker 70

7

19

19

Sandøya

33

13

55

74

Klepp 71

1

1

1

Ramberg

34

1

2

4

Sølverød 72

3

3

3

Lerstang

35

21

48

69

Kjørholt 73

14

17

17

Berg

36

4

6

6

Bakke 74

2

2

2

Stamland

37

3

4

4

Ørvik 75

13

49

52

Rørarød

38

10

13

19

Dalen 76

1

5

5

Røra

39

14

49

65

Skjegge 77

2

4

4

Tabellen viser hvordan bebyggelsen har fordelt seg under de enkelte gårdsnumrene

Utdrag (s. 653) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen