Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Husmenn og festere under Skavråker

Gårdsnummer 70

av Per Chr. Nagell Svendsen

Dalen (nå gårdsnummer 76) var opprinnelig hadde også en annen husmannsplass som ble en husmannsplass under Skavråker. Gården kalt «Plassen» og en som ble kalt «Huuset».

Plassen

Denne husmannsplassen ble trolig ryddet på slutten av 1600-tallet eller begynnelsen av 1700-tallet. Ole Eriksen (født ca. 1665) het den første kjente husmannen på Plassen. Han holdt 2 kyr og 2 sauer og sådde ½ tønne havre.

Den neste kjente husmannen på Plassen het Hans Pedersen (ca. 1763-1815). Han bodde som husmann under Skavråker, sammen med sin kone, Inger Isachsdatter (født ca. 1761), og deres barn.
Kjente barn:

 1. Karen, født ca. 1794
 2. Peder, født ca. 1797

I 1823 fikk Hans og Christen Jacobssønner fra Brunlanes festekontrakt på Plassen fra sin stefar, Ole Pedersen, for deres og hustruers levetid. Jordstykket som plassen bestod av, gikk fra hjørnet av Gunder Jacobsens jorde (senere bruksnummer 2), derfra nordover senere i øst til Grava-gjerdet. Den årlige avgiften ble satt til 14 spesidaler. Avgiften kunne betales i form av arbeid på bondens gård. (Se bruksnummer 1.)


Hans Jacobsen (ca. 1800-1836) var gift med Kari Svendsdatter.
Kjente barn:

 1. Jakob, født 1832
 2. Hanna Birthea, født 1835

Kona, Kari Svendsdatter, hadde tidligere vært gift med Isak Gundersen Kåsa.
Kjente barn:

 1. Anne Karine, født 1825
 2. Karen Jørgine, født 1827

Hans Jacobsen døde i 1836. Boet eide 2 skinn i Findals plass under Gjerstad i Bamble. Denne eiendommen ble verdsatt til 200 spesidaler, mens løsøret utgjorde 9 spesidaler 2 ort og 8 skilling.

Huset

Christen Jacobsen (ca. 1803-1873) var gift med Maren Hansdatter (1802-1881) fra Brunlanes.
Kjente barn:

 1. Hans Jakob, født 1825 Gift 1888 med Maren Johanne Olsdatter (1841-1893). Bosatt på Skavråker (bruksnummer 4).
 2. Ole, født 1826
 3. Søren, født 1829 - død 1856
 4. Berthe Marie, født 1832. Gift 1855 med smed Peder Sørensen (født 1830). Sønn av Søren Olsen Kjendalen.
 5. Elen Marie, født 1834. Gift 1861 med Hans Andreas Hansen (født ca. 1831). Sønn av Hans Chr. Hansen fra Høen i Bamble.
 6. Karen Helene, født 1838. Gift 1860 med arbeidsmann Halvor Halvorsen fra Bamble.
 7. Johan Martin, født 1840 - død 1862. Sjømann. Omkom på sjøen.
 8. Christen, født 1843 - død 1871. Matros, druknet i dokken i Grimsby på sin 28-årsdag. Gift med Mette Kirstine Sivertsdatter (1822-1883).
 9. Edvart Martinius, født 1845. Gift 1877 med Otilia Christoffersdatter Heistad.
 10. Kirsten Marie, født 1849 - død 1856

Andre beboere under Skavråker

Torbjørn Kittilsen Skaverager var gift med Aaste Halvorsdatter.
Kjent barn:
Amborg, født 1839
Torbjørn Kittilsen var innerst under Skavråker.

Utdrag (s. 566-567) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen