Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Jordsmyr

Gårdsnummer 73, bruksnummer 10

av Per Chr. Nagell Svendsen

Navnet på dette bruket kan skrive seg fra mannsnavnet «Llotr». I så fall er den første bokstaven falt bort ved senere skrivemåte.
Jordsmyr ble skilt ut som eget bruk først på 1800-tallet med en skyld på 2 skinn. Den første eieren het Jakob Hansen. Det første tinglyste dokumentet vedrørende Jordsmyr er datert 16. februar 1872.

Jakob Hansen (ca. 1782-1861) var enkemann da han giftet seg i 1821 med tjenestejente Anne Karine Pedersdatter (født 1798).
Jakob og Anne Karine hadde disse barna:

  1. Peder, født 1822 - død 1847. Ugift.
  2. Hans, født 1825. Sjauer i 1865.
  3. Gunnild Marie, født 1829 - død 1872. Ugift.
  4. Ingeborg Andrea (Ingeborg Karine), født 1831 - død 1853. Ugift.
  5. Nils, født 1835 - død 1864. Ugift.
  6. Abraham, født 1835 - død 1851. Ugift.
  7. Isach Andreas, født 1840

I 1838 utkom en fortegnelse over gårdsbrukene i Eidanger og deres matrikkelskyld. Løpenummer 184, «Josmyr», med Jacob Hansen som oppsitter, fikk en revidert skyld på 2 ort og 18 skilling.

Etter Jacob Hansens død overtok enken, Anne Karine Pedersdatter, bruket. Under folketellingen som ble avholdt i 1865, bodde hun på bruket sammen med sine tre gjenlevende barn.

Samme år som folketellingen fant sted, ble det foretatt en såkalt herredsbeskrivelse. Den viser at Jordsmyr hadde 18 mål åker og dyrket eng. Ved gården var det 1¼ mål naturlig england. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1 tønne havre, 1/8 tønne bygg, 1/16 tønne hvete og 1¼ tønne poteter. Avlingen viste 4 fold havre, 6 fold bygg, 5 fold hvete og 5 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 12 skippund høy.
På gården var det 1 ku og 1 sau. Dyrene hadde ingen havnehage. Det fantes ingen skog under bruket, men eieren hadde rett til brensel i John Arnesen Kjørholts skog (senere bruksnummer 1).
Gården lå ¼ mil fm hovedveien og sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskominisjonen foreslo å senke skylden på eiendommen til I ort og 14 skilling.

I 1872 skjøtet Anne Karine Pedersdatter bruket over på sin yngste sønn, Isach Andreas Jakobsen, for 160 spesidaler. Med i overdragelsesbetingelsene var føderåd for selgersken for resten av hennes levetid.

Matrikkelen av 1889 gav Kjørholt gårdsnummer 73. Løpenummer 184 fikk i den samme oversikten bruksnummer 10. Skylden på bruket ble revidert fra 2 ort og 18 skilling til 88 øre.

Det bodde ingen på Jordsmyr (også skrevet Josmyr) under folketellingen som ble avholdt i år 1900. Isach Andreas Jacobsen var da flyttet til Langesund i Bamble hvor han drev som fisker.

Ti år senere solgte Isach A. Jacobsen eiendommen Jordsmyr til Amund Johnsen Kjørholt for 2000 kroner. Jordsmyr har senere vært drevet sammen med bruksnummer 1.

Utdrag (s. 603) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen