Gårds og slektshistorie for Eidanger. Fra 1814-1980

Løkken

Gårdsnummer 61, bruksnummer 4

av Per Chr. Nagell Svendsen

Jens Gundersen overtok i 1864 hovedbølet under Hvalen, løpenummer 153a (senere bruksnummer 1), etter sin far, Gunder Sørensen. Senere på året ble løpenummer 153c (denne eiendommen) skilt ut med en skyld på 5 skilling. Skjøtet fra Jens Gundersen ble datert 22. desember (tinglyst 12. januar året etter) og overdratt til Abraham Johnsen for 130 spesidaler. I skjøtet var det tatt med en bestemmelse om gjerdeplikt for hele den fraskilte eiendommen.


Abraham Johnsen (født ca. 1836 på Lista) var gift med Susanne Karen Nilsdatter (født ca. 1841 i Solum).
Abraham og Susanne Karen hadde disse barna:

  1. Lars, født 1862 i Porsgrunn
  2. Abraham Severin, født 1865

Abraham Johnsen var skipper ved siden av at han drev det lille gårdsbruket. På bruket bodde under folketellingen i 1865 husbondens søster, Jamine Johnsdatter (født ca. 1841) og hans to brødre, Christian Johnsen (født ca. 1846) og Lars Johnsen (født ca. 1850). En losjerende styrmann med navn Anders Nielsen (senere gift under bruksnummer 2) bodde også på bruket.

Samme året som folketellingen ble avholdt, ble det også foretatt en såkalt herredsbeskrivelse. Den viser at Anders Johnsens bruk var på 4 mål åker og dyrket eng. Det hørte ikke med noen utslått til bruket.
Den årlige utsæden av enhver sædart var på 1/8 tønne hvete og 1 tønne poteter. Avlingen utgjorde 7 fold korn og 6 fold poteter. Ved siden av ble det dyrket 4 skippund høy.
På bruket var det 2 sauer. Dyrene hadde ingen havnegang. - Det hørte ikke med noen skog til eiendommen.
Gården lå ¼ mil fra hovedveien og nær sjøen. Bruket var alminnelig lettbrukt og dyrket. Herredskommisjonen foreslo som en konklusjon på sin beskrivelse, å skrive opp skylden på eiendommen til 8 skilling.

Den 13. november 1868 såes følgende annonse i «Adressetidende» under rubrikken «Til salgs»:

Skipsfører A. Johnsens paa Hvalen eiende Hus, ordnet for en conditioneret Familie, bortselges med Have og Jordvei. ¼ Mil fra Brevig. H. J. Hvalen.»

Året etter ble bruket solgt til Hans Peter Koth for 420 spesidaler. Hans Peter Koth kjøpte senere samme år naboeiendommen, løpenummer 17 1 c (senere bruksnummer 2 under Nedre Lunde), med en skyld på 5 skilling. Disse eiendommene ble drevet sammen og senere sammenføyd i henhold til begjæring og attest.


Hans Peter Koth (født ca. 1829 i Kongsberg) giftet seg første gang i 1867 med Karen Jørgensdatter (1826-1879). Hun var datter av Jørgen Halvorsen Haugholt. Etter at den første kona var død, giftet han seg i 1880 med Amalie Nilsdatter (født 1849). Hun var datter av Niels Jacobsen på Grønli under Hovholt.
Hans Peter og Amalie hadde disse barna:

  1. Anne Johanne, født 1881
  2. Petrea Amalie, født 1885
  3. Nils Stefanus, født 1889

Hans Peter Koth bodde tidligere på Ørstvetøya under Ørstvet (senere bruksnummer 8). Han var fraktemann og reiste blant annet med trelast til Danmark.

I 1889 utkom en ny matrikkeloversikt for gårdsbrukene i Eidanger. Her fikk løpenummer 153c, Løkken, bruksnummer 4 under gårdsnummer 61, Hvalen. Skylden på eiendommen ble revidert fra 5 skilling til 19 øre. Eiendommen under Nedre Lunde, løpenummer 171c, fikk samtidig bruksnummer 2 under gårdsnummer 68 og en revidert skyld på 9 øre.

Koth solgte i 1892 eiendommene under Hvalen og Nedre Lunde til Ole Hansen Lunde for 2600 kroner. Selv flyttet Hans Peter Koth sammen med sin familie til Grønli under Hovholt (bruksnummer 4).


Ole Hansen (1862-1917) kom fra Øvre Lunde. Han hadde fiskeri som sin hovedinntektskilde. Ole Hansen hadde dessuten noen parter i seilskuter og var således skipsreder.

I 1909 solgte Ole Hansen eiendommen Løkken og bruksnummer 2 under Nedre Lunde til Ole Petter Jacobsen for 3400 kroner. Ole Hansen overtok samme år farsgården på Øvre Lunde (bruksnummer 1). (Slektsoversikten er tatt med under dette bruket.)


Ole Petter Jacobsen var gift med Anna Siljan. Ole Petter og Anna hadde en sønn:
Jacob (Pettersen). Gift med Astrid Nenset fra Bamble. Bosatt på Siktesøya, senere i Langesund.

Ole Petter Jacobsen solgte i 1916 eiendommene videre til fru Ingeborg Malchin Jacobsen for, 9878 kroner.

I 1919 ble bruksnummer 4, Løkken, under Hvalen og bruksnummer 2 under Nedre Lunde, sammenføyd til ett bruk under Hvalen i henhold til begjæring og attest. Den samlede skylden kom etter dette opp i 28 øre.

Samme år som sammenføyingen fant sted, ble det holdt en skylddeling på eiendommen. Da ble bruksnummer 43, Sommerstua, skilt ut til Jessie Houlder Pedersen. Den fraskilte elendommen fikk en skyld på 10 øre.

Matrikkelen av 1931 forteller at kona til en tidligere eier, Jakobine Lunde, brukte Løkken. Skylden på bruket var da 18 øre. De nye eierne, familien Malchin Jacobsen, brukte eiendommen som sommersted.
Malchin Jacobsen eide også bruksnummer 30, Granlund, med en skyld på 3 øre. Denne eiendommen ble fraskilt bruksnummer 1 i 1917 og sammenføyd med bruksnummer 4 i 1959.

Eidanger kommune kjøpte samme år de to sammenføyde eiendommene for 53 500 kroner. Et målebrev som ble avholdt i 1958, viser at det samlede arealet da var på 10 375 m².

Utdrag (s. 402-403) fra:
Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds og slektshistorie for Eidanger. B. 3. Fra 1814-1980. - Porsgrunn 1984
Til bokas innholdsfortegnelse
Porsgrunn biblioteks hjemmeside Søk i bokbasen